Kandidat Lisette Jespersen

På kandidatlistens andenplads opstiller Lisette Jespersen, 68 år og flyttet til Birkerød for 3 år siden. Arbejds- og organisationspsykolog. Har været aktiv i sin fagforening i en lang årrække og arbejdet professionelt med arbejdsmiljø. Vil arbejde for et godt arbejdsmiljø for kommunens ansatte, dermed også til gavn for brugerne. Mener det er på tide at Rudersdal får udarbejdet et "Grønt regnskab" med en ambitiøs målsætning for vedvarende energi, affaldssortering og genbrug. Politiske mærkesager: Miljøpolitik, bedre forhold for cyklister og fodgængere. Børne- og skolepolitik med plads til alle.