Kandidat Peter Ussing

På listens tredjeplads opstiller Peter Ussing, 64 år fra Nærum. Har boet i kommunen siden 1990. Arbejder med design og udvikling af it-systemer – de sidste mange år som it-arkitekt. Har i mange år været aktiv i sit fagforbund PROSA og har været valgt til en række tillidsposter, herunder 6 år som forbundsformand. Vil arbejde for grøn omstilling og en retfærdig boligpolitik også for der også sikrer gode boliger til borgere uden store indtægter. Politiske mærkesager: boligpolitik, vedvarende energi og grøn omstilling.