Kandidat Vibeke Baden Laursen

På listens femteplads opstiller Vibeke Baden Laursen, 47 år, bor i Skodsborg. Autodidakt journalist, tilknyttet medlemsbladet i Dansk Handicap Forbund: HandicapNyt og Nyt fra Forældrekredsen. Er selv født som med et handicappet cerebral parese, i daglig tale spastiker, og er kørestolsbruger. Har arbejdet med handicappolitik i over 25 år, både nationalt og internationalt. Vil kæmpe imod det stigende fremmedhad og for retfærdighed, socialt ansvar og ligestilling uanset køn og seksualitet De politiske mærkesager er: en anstændig miljøpolitik, en indædt bekæmpelse af det stigende fremmedhad i dagens Danmark, en fortsat kamp for bedre ligestilling uanset køn og seksualitet. Og selvfølgelig ikke mindst en fortsat kamp for mere retfærdighed og socialt ansvar i den offentlige sektor.