Demokratisk og solidarisk nedskæringsbudget?

 

9. oktober 2016

Rudersdal kommune har tradition for, at budgetterne vedtages enstemmigt. De sidste to år stemte Enhedslisten imod. I år erklærede borgmesteren: Forhandlinger finder kun sted med partier, som anerkender den præmis, at skatteprocenten ikke måtte øges. Denne præmis er ikke det grundlag, Enhedslisten gik til valg på.

Emneord:

Stop grådigheden

7. oktober 2016

Stop grådigheden
International Dag for Anstændigt Arbejde 7. oktober sætter fokus på værdikædeansvar

Den 7. oktober er international dag for anstændigt arbejde. Det er en dag, som markeres af International Faglig Sammenslutning og fagforeninger overalt i verden. I 2016 er temaerne: Stop virksomheders grådighed, afskaf usikkert arbejde, formaliser uformelle jobs samt minimumslønninger, som er til at leve af.

Emneord:

Støt de fyrede på prestigebyggeriet "Axel Tower" i København

5. oktober 2016

Enhedslisten støtter den faglige kamp som et sjak på 40 tømrer- og snedkersvende ved byggeriet af "Axel Tower" har iværksat

Vi opfordrer jer til at støtte de strejkende som virkelig får brug for hjælp, når arbejdsgiveren sætter strejkebrydere ind.

Demonstration 4. oktober mod kontanthjælpsloftet

2. oktober 2016

Folketinget åbner d. 4. oktober. Det falder sammen med at op mod 50.000 er blevet ramt af kontanthjælpsloft og 225-timers reglen. Samtidig har regeringen lanceret sin asociale 2025-plan som vi ønsker at protestere mod.

Der er arrangeret demonstrationer i Købehavn, Århus, Ålborg og Esbjerg, som Enhedslisten opfordrer alle til at komme til.

Inklusion – hvad gik galt?

1. oktober 2016

Undervisningsministeriets ekspertgruppe har nu evalueret inklusionsindsatsen: »Skolernes pædagogiske personale oplever mange steder manglende ressourcer ...økonomien prioriteres højere end elevernes faglige udvikling og trivsel« (s.101).

Enhedslisten deltager ikke i Rudersdals nedskæringsbudget

Pressemeddelelse udsendt den 19. september 2016

Enhedslisten deltager ikke i Rudersdals nedskæringsbudget

Emneord: