Enhedslisten igen udenfor budget 2016

Igen i år står EL udenfor budgettet, da afstanden mellem os og de andre partier var for store. På et forhandlingsmøde mellem borgmesteren og Jacob Jensen, Ø vil Jens Ive ikke imødekomme et eneste forslag fra EL, se vores bidrag her på siden. Dertil var omlægninger, besparelser og effektiviseringer af det ældreområde, dagpleje og skoleområde - herunder spørgsmålet om inklusion uden penge - for meget til, at EL kunne lægge stemmer til. Jens Bruhn (S) har langet ud efter os for ikke at være "solidariske" med de andre partier!

Enhedslistens bidrag til Budget 2016

I Enhedslisten Rudersdal er vi klare over, at der fra regering og folketing er lagt snævre rammer for kommunernes økonomi. Indenfor disse rammer er det umuligt at opretholde den service, vi i Rudersdal er vant til. Det bør kommunen sige åbent i stedet for at love, at "serviceniveauet pr. bruger som udgangspunkt bliver opretholdt" (side 120 i budgetmappen). Det blev gentaget af Venstre på kommunalbestyrelsesmødet (sept. 2015), at målet var "centralt at fastholde serviceniveauet".

Rudersdal Folkemøde lørdag den 29. august 2015 på Havarthigården, Holte

 

Politiske debatter om aktuelle emner, underholdning, information og god mad.

KOM OG VÆR MED!

 

Enhedslisten er arrangør/medarrangør/deltager i følgende debatter:

 

Dagpengestramninger og den nye reform 29/8 kl. 12-13:

Panelet styres af Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA, Forbundet for it-professionelle

og består af

 

Beskæftigelsesminister Jørn Neegaard Larsen, V

Joachim B. Olsen, MF for LA

Finn Sørensen, MF for EL

Enhedslisten er som det eneste parti i byrådet udenfor budgettet for 2015

Det står nu klart for EL Rudersdal at budgettet for 2015 er et nedskæringsbudget, der gør det umuligt at opretholde en rimelig service over for borgerne.

Modtagelse af flygtninge i Rudersdal: V-borgmester gjorde regning uden vært!

Borgmester Jens Ive (V) peb over, at Rudersdal Kommunes oprindelig kvota på 48 flygtninge i 2014 skulle sættes op til 70 på grund af den ekstraordinære situation i verdens konfliktområder, herunder borgerkrigen i Syrien. Han henvendte sig til regeringen og pressen, og mente at de såkalte 0-kommuner skulle modtage flere flygtninge.

Mødekalender i 2015: afdelingsbestyrelsesmøder, medlemsmøder og møder i den kommunalpolitiske støttegruppe.

Dato: 
1. Januar 2015 19:00 - 31. December 2015 19:00
Sted: 
Stedet varierer mellem mødelokaler i Birkerøds Administrationscentret (biblioteksbygningen) og private adresser hos medlemmer.

Medlemsmøder 2015: afholdes hver 2. måned, i lige måneder, som regel på Birkerød Biblioteket, lokale 1 eller 2, kl. 19-22

tor. 26/2 - tor. 16/4 - tor. 18/6 - tor. 19/8 - tor. 15/10 - tor. 10/12 - tor. 25/2-2016 (generalforsamling).

 

Afdelingsbestyrelsesmøder 2014: afholdes hver måned, på Birkerød Biblioteket, lokale 3, kl. 19-21

ons. 21/1 - tor. 19/3 - ons. 13/5 - ons. 5/8 - tor. 17/9 - tor. 12/11 - tor. 14/1-2016.

 

Emneord: