Det mener EL om modtagelse af flygtninge i Rudersdal Kommune

Venstre-regeringen og dens støttepartier må sikre kommunerne grundlaget for indsatsen ved modtagelse af flygtninge og fuldt ud dække de udgifter, der er forbundet med indkvartering, etablering og integration.

EL ønsker ikke at bidrage til en kunstig konflikt imellem flygtninge og de svageste borgere i vores kommune. Svigter regeringen sit ansvar, mener vi, at vi må kigge bredere på hele det kommunale område:

- Køb af ledige ejendomme og ledige institutioner og indrette dem til modtagelse af nye flygtninge.

Rudersdal Avis interviewer Jacob Jensen (Ø)

Jacob Jensen (Ø) er som nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten Rudersdal ved KV2013 blevet interviewet til Rudersdal Avis om de sidste 2 års erfaringer med sit kommunalpolitiske arbejde i byrådet. Vi bringer her den fulde interview (offentliggjort i Rudersdal Avis den 27. januar 2016):

 

Rudersdal Avis: Hvor stillede du op ?

Jacob Jensen: Som socialist og medlem af Enhedslisten føler jeg en pligt til at engagere mig i lokalsamfundet og gøre mit til at forbedre almindelige menneskers vilkår.

Enhedslisten Rudersdal - det eneste parti imod omlægning af dagplejen her og nu!

På kommunalbestyrelsesmøde 30.09.2015 behandledes under punkt 18, et masterplan til budget 2016 indeholdende bl.a. en omlægning af dagplejen i kommunen, herunder også i Birkerød, inden erfaringerne fra omlægning i Holte/Nærum er færdigafprøvet. "Hvorfor dette hastværk ?", spurgte Jacob Jensen, Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlem og henviste til forældrenes og de ansattes kritik af omlægningen.

Enhedslisten igen udenfor budget 2016

Igen i år står EL udenfor budgettet, da afstanden mellem os og de andre partier var for store. På et forhandlingsmøde mellem borgmesteren og Jacob Jensen, Ø vil Jens Ive ikke imødekomme et eneste forslag fra EL, se vores bidrag her på siden. Dertil var omlægninger, besparelser og effektiviseringer af det ældreområde, dagpleje og skoleområde - herunder spørgsmålet om inklusion uden penge - for meget til, at EL kunne lægge stemmer til. Jens Bruhn (S) har langet ud efter os for ikke at være "solidariske" med de andre partier!

Enhedslistens bidrag til Budget 2016

I Enhedslisten Rudersdal er vi klare over, at der fra regering og folketing er lagt snævre rammer for kommunernes økonomi. Indenfor disse rammer er det umuligt at opretholde den service, vi i Rudersdal er vant til. Det bør kommunen sige åbent i stedet for at love, at "serviceniveauet pr. bruger som udgangspunkt bliver opretholdt" (side 120 i budgetmappen). Det blev gentaget af Venstre på kommunalbestyrelsesmødet (sept. 2015), at målet var "centralt at fastholde serviceniveauet".

Rudersdal Folkemøde lørdag den 29. august 2015 på Havarthigården, Holte

 

Politiske debatter om aktuelle emner, underholdning, information og god mad.

KOM OG VÆR MED!

 

Enhedslisten er arrangør/medarrangør/deltager i følgende debatter:

 

Dagpengestramninger og den nye reform 29/8 kl. 12-13:

Panelet styres af Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA, Forbundet for it-professionelle

og består af

 

Beskæftigelsesminister Jørn Neegaard Larsen, V

Joachim B. Olsen, MF for LA

Finn Sørensen, MF for EL