Enhedslisten fik 1 mandat

Tak til alle jer, der stemte på Enhedslisten ved KV2013 og var med til at sikre Enhedslisten den første plads i Rudersdal fra 1. januar 2014 ! Jacob Jensen, pensioneret civilingeniør og forfatter blev valgt til kommunalbestyrelsen; Luis Monteiro, børn- og ungdomskonsulent og centermedarbejder i Røde Kors Asylafdeling er 1. suppleant for Enhedslisten i Rudersdal.

Enhedslisten fik 1 mandat

Tak til alle jer, der stemte på Enhedslisten i går & var med til at sikre Enhedslisten den første plads i Rudersdal fra 1. januar 2014 ! 

Enhedslisten udfordrer Lokallistens vælgere

Luis Monteiro, Byagervej 207, 3460 Birkerød, Kandidat til byrådet, For Enhedslisten – de Røde-Grønne
Under valgkampen er der en del Lokallistevælgere, der har henvendt sig til os og sagt, at de stemmer på Enhedslisten til folketingsvalget men på Lokallisten til kommunalvalget.

Enhedslisten Rudersdal mener, at hvis man er Rudersdalborger og socialistisk orienteret og iøvrig går ind for Beskæftigelse, bedre miljø/grøn omstilling og øget demokrati, ja så bør man stemme på liste Ø.

Enhedslisten Rudersdal vil ansætte en uvildig borgerombudsmand

Enhedslisten Rudersdal har i sit kommunalpolitiske program - vedtaget af vores medlemmer ultimo august 2013 - foreslået ansættelse af en uvildig borgerombudsmand, som er ansat af og refererer til byrådet direkte. Nogle partier - f.eks. de konservative - har tilsluttet sig dette forslag under valgkampen. Der er tilsyneladende andre partier, der synes godt om forslaget. Det giver basis for et godt s...amarbejde på det punkt i det kommende byråd.
Det fungerer godt med borgerombudsmandsinstitutionen i folketinget. Disse erfaringer skal udnyttes og udbredes til kommunerne.

Enhedslisten Rudersdal arbejder for et bæredygtigt Rudersdal

Vores lokalsamfund skal være bæredygtigt, både socialt, miljø- og klimamæssigt, fordelingspolitisk og økonomisk. Det røde og det grønne i vores politik skal udmøntes samtidig. Vi vil have et samfund, hvor det ikke er pengene, men menneskene der bestemmer og hvor vi i fællesskab former vores liv. Et solidarisk og økologisk samfund, hvor ...demokratiet og velfærd for alle er en selvfølgelighed.

Regionsrådsvalg 2013

En rødere og grønnere region
Enhedslisten vil gøre Region Hovedstaden både rødere og grønnere. Vi stiller forslag, der fremmer lighed i sundhed, miljø, klima og demokrati. Vi stiller kritiske spørgsmål til politikerne og spørger embedsværket, når vi mangler oplysninger.
Vi tager medarbejdere og borgere alvorligt og vil altid inddrage relevante undersøgelser, synspunkter og... erfaringer fra borgere og medarbejdere i vores politiske arbejde i Regionsrådet.