Enhedslisten Rudersdal vil ansætte en uvildig borgerombudsmand

Enhedslisten Rudersdal har i sit kommunalpolitiske program - vedtaget af vores medlemmer ultimo august 2013 - foreslået ansættelse af en uvildig borgerombudsmand, som er ansat af og refererer til byrådet direkte. Nogle partier - f.eks. de konservative - har tilsluttet sig dette forslag under valgkampen. Der er tilsyneladende andre partier, der synes godt om forslaget. Det giver basis for et godt s...amarbejde på det punkt i det kommende byråd.
Det fungerer godt med borgerombudsmandsinstitutionen i folketinget. Disse erfaringer skal udnyttes og udbredes til kommunerne.

Enhedslisten Rudersdal arbejder for et bæredygtigt Rudersdal

Vores lokalsamfund skal være bæredygtigt, både socialt, miljø- og klimamæssigt, fordelingspolitisk og økonomisk. Det røde og det grønne i vores politik skal udmøntes samtidig. Vi vil have et samfund, hvor det ikke er pengene, men menneskene der bestemmer og hvor vi i fællesskab former vores liv. Et solidarisk og økologisk samfund, hvor ...demokratiet og velfærd for alle er en selvfølgelighed.

Regionsrådsvalg 2013

En rødere og grønnere region
Enhedslisten vil gøre Region Hovedstaden både rødere og grønnere. Vi stiller forslag, der fremmer lighed i sundhed, miljø, klima og demokrati. Vi stiller kritiske spørgsmål til politikerne og spørger embedsværket, når vi mangler oplysninger.
Vi tager medarbejdere og borgere alvorligt og vil altid inddrage relevante undersøgelser, synspunkter og... erfaringer fra borgere og medarbejdere i vores politiske arbejde i Regionsrådet.

Debat: Enhedslisten Rudersdals syn på nybyggeri i kommunen

Af Luis Monteiro, Byagervej 207, 3460 Birkerød, kandidat for Enhedslisten
Enhedslisten Rudersdal går naturligvis ind for nybyggeri i kommunen, uanset om det drejer sig om erhvervslejemål eller boliger, men de skal tilpasses de lokale forhold, og derfor har kommunen brug for en overodnet arkitekturpolitik.

Debat: Enhedslisten: Bryd de borgerliges flertal i byrådet!

Af Luis Monteiro, Byagervej 207, 3460 Birkerød, kandidat for Enhedslisten
I de sidste 4 år har V og K haft absolut flertal i byrådet, og det har præget politikken i kommunen til fordel for de velbjærgede familier og dem med store indkomster. V og K har haft en tendens til at glemme almindelige lønmodtageres, børnefamiliernes samt de socialt udsattes livsvilkår.

Eksemplerne er mange:

- Prestigebyggerier og kæmpe detailbutikker i byernes centrum

- Lange sagsbehandlingstider i kommunens forvaltninger

- Eksplosion af klagesager over kommunale afgørelser

Debat: Enhedslistens rolle: at være vagthund

Af Luis Monteiro, Byagervej 207, 3460 Birkerød, kandidat for Enhedslisten til kommunalvalget
En del af de borgere vores kandidater og aktivister møder på gaden, når vi omdeler vores valgmateriale f.eks. om lørdage – tager godt imod vores synspunkter og siger, at de gerne vil stemme på os fordi vi udfylder rollen som vagthund overfor demokratiet. Vi vil gerne påtage os den rolle – såvel i folketinget, regionsråd og byråd!