Debat: Boliger, idræt og fælleskab på Kajerød Skoles grund

Af Luis Monteiro, Byagervej 207, 3460 Birkerød, Kandidat for Enhedslisten til kommunalvalget
Enhedslisten i Rudersdal er glad for, at et stort flertal i kommunalbestyrelsen i Rudersdal – minus de konservative - ønsker en god udvikling for Kajerød området.

Vi bakker op om Boligselskabets oprindelig forslag om udvikling af området ved byggeri af ældreegnede boliger, men også en kombination af ungeboliger og familieboliger.

IMOD SOCIALDUMPING

Af Joachim Lange, kandidat til kommunalvalget for Enhedslisten

SOCIALDUMPING

Af Joachim Lange, kandidat til kommunalvalget for Enhedslisten

Massive besparelser med afskedigelser til følge i Røde Kors

Luis Monteiro:

Er ked af, at justitsministeriet har bestilt en rapport (hos McKinsey) vedrørende sammenligning af tal blandt operatørerne af asylopgaven i Danmark - en rapport, der tilsyneladende ikke tager højde for kvaliteten i asylopgaven og vores faglige standarder m.v. Denne rapport er nu af regeringen stemplet som internt arbejdspapir og hemmelig - uden mulighed for aktindsigt, hverken for ledelsen eller medarbejderne!

Nu skal vi gennemgå en proces, der ender med, at vi siger farvel til en god portion gode og kompetente kolleger!

Et bæredygtigt Rudersdal

Enhedslisten arbejder for et bæredygtigt Rudersdal. Vores lokalsamfund skal være bæredygtigt, både socialt, miljø- og klimamæssigt, fordelingspolitisk og økonomisk. Det røde og det grønne i vores politik skal udmøntes samtidig. Vi vil have et samfund, hvor det ikke er pengene, men menneskene der bestemmer og, hvor vi i fælleskab former vores liv. Et solidarisk og økologisk samfund, hvor demokratiet og velfærd for alle er en selvfølgelighed: henimod et moderne, demokratisk og socialistisk samfund. 

Vanvittig dom mod Pussy Riot

Tre kvindelige medlemmer af det russiske punkband Pussy Riot er ved en domstol i Moskva kendt skyldige i hooliganisme for en manifestation, de gennemførte op til den russiske præsidentvalgkamp. Kvinderne er idømt to års fængsel.Enhedslistens Europaordfører og medlem af Europarådet, Nikolaj Villumsen fordømmer dommen:

- Det er en hel vild overreaktion og et angreb på ytringsfriheden, som vi ikke kan sidde overhørig. Europarådet bør reagere, når et medlemsland krænker basale menneskerettigheder på den måde, udtaler han og fortsætter: