Kebabvognen på Birkerød station - hvem besluttede opsigelsen?

29. oktober 2017

Den 9. august, en uge efter opstarten, blev kebabvognes ejer, Aslan, sagt op med en måneds varsel. Før da havde Miljø- og Teknikudvalget intet møde. De politikere, som besluttede opsigelsen, må selv forklare sig – og ikke pege på udvalget.

Emneord:

Vi sætter plakater op til kommunalvalget

Alle vores plakater samlet på et sted.

Gnagbroen over Kongevej i Birkerød

Farrokh er færdig med at sætte Jacob op ovenover den konservative spidskandidat!

Lagt på den 29. oktober 2017

Emneord:

Børnenes behov skal i centrum

25. oktober 2017

Enhedslisten mener, at lærere, pædagoger og specialister skal foretage en faglig vurdering af den enkelte elevs behov. Det alene bør bestemme, om en elev skal i specialklasse eller inkluderes i almenklassen - ikke økonomien. Lærere og pædagoger er enige. Flertallet oplever elever, som er inkluderet i deres klasser, men ikke får tilstrækkelig støtte. Også regeringens inklusionseftersyn advarede imod, at for mange kommuner lod økonomien være bestemmende.

Emneord:

Ja, arveafgift skal ind i i de kommunale udligningsordninger

 

17. oktober 2017

Skal arveafgift ind i udligningsordningen?

Det spørger Kenneth og Buster (K). Udligningsordningen sikrer, at kommunerne har nogenlunde samme beløb til at dække udgiftsbehovet. Rudersdals skoleelever, folkepensionister, invalidepensionister osv. skal ikke have mindre end i andre kommuner, fordi de bor i en velstående kommune.

Emneord: