Enhedslisten Rudersdal har valgt sine kandidater til efterårets valg i 2017 til kommunalbestyrelsen

Billedet viser i denne orden: Jacob, Peter, Vibeke, Farrokh og Lisette

12. marts 2017

Pressemeddelelse

Emneord:

Besparelser i folkeskolen

 

23. februar 2017

Ann-Sophie Hjort kritiserer i Rudersdalavis 14/2-2017 de besparelser, som rammer skolerne i Rudersdal. Regeringens jerngreb har en del af skylden. Men Rudersdals kommunalpolitikere har selv ansvaret for en række besparelser. De har besluttet at sænke kommuneskatten til landets laveste.

Emneord:

Kypergården – en sandfærdig udlægning

29. januar 2017

Sagen om Kypergården i Trørød har fået en lidt ubehagelig drejning. Byplanudvalgets formand Axel Bredsdorff (Lokallisten) udtaler i Frederiksborg Amtsavis 25/1, at "Jacob Jensens (Ø) udlægning ikke er sandfærdig." Borgmester Jens Ive (Venstre) støttede hans fremstilling på kommunalbestyrelsesmødet. Anklagen skyldtes, at jeg havde bekræftet beboernes udlægning af sagsforløbet.

Emneord:

Enhedslisten i Ruderdal ønsker alle borgere i Rudersdal kommune et rødt og solidarisk nytår

1. januar 2017

Vi vil i det kommende år fortsætte vores arbejde for større lighed, en solidarisk velfærd, større bæredygtighed og imod de nedskæringer og takstforhøjelser, som 2016 har været præget af. Og at de mange voldelige internationale konflikter, der har præget året 2016 kan blive bilagt til fordel for fredelige løsninger.

Dette vil præge vores arbejde både lokalt i kommunen og inde i Folketinget.

Emneord:

Enhedslisten ønsker velfærd finansieret af skatter

 

10. november 2017

Borgmester Jens Ive begrunder de vedtagne velfærdsnedskæringer med kommunens svære økonomiske problemer. Det er rigtigt, at kommunens likviditet går støt nedad. I slutningen af 2013 havde kommunen 98 mio. kr. i kassen., i 2014 et underskud på 2 mio. kr., i 2015 -54 mio.kr. I 2016 forventes samme underskud. Det nyligt vedtagne budget 2017 forventer en likviditet på -130 mio. kr. – dette på trods af store velfærdsbesparelser.