Kypergården – en sandfærdig udlægning

29. januar 2017

Sagen om Kypergården i Trørød har fået en lidt ubehagelig drejning. Byplanudvalgets formand Axel Bredsdorff (Lokallisten) udtaler i Frederiksborg Amtsavis 25/1, at "Jacob Jensens (Ø) udlægning ikke er sandfærdig." Borgmester Jens Ive (Venstre) støttede hans fremstilling på kommunalbestyrelsesmødet. Anklagen skyldtes, at jeg havde bekræftet beboernes udlægning af sagsforløbet.

Emneord:

Enhedslisten i Ruderdal ønsker alle borgere i Rudersdal kommune et rødt og solidarisk nytår

1. januar 2017

Vi vil i det kommende år fortsætte vores arbejde for større lighed, en solidarisk velfærd, større bæredygtighed og imod de nedskæringer og takstforhøjelser, som 2016 har været præget af. Og at de mange voldelige internationale konflikter, der har præget året 2016 kan blive bilagt til fordel for fredelige løsninger.

Dette vil præge vores arbejde både lokalt i kommunen og inde i Folketinget.

Emneord:

Enhedslisten ønsker velfærd finansieret af skatter

 

10. november 2017

Borgmester Jens Ive begrunder de vedtagne velfærdsnedskæringer med kommunens svære økonomiske problemer. Det er rigtigt, at kommunens likviditet går støt nedad. I slutningen af 2013 havde kommunen 98 mio. kr. i kassen., i 2014 et underskud på 2 mio. kr., i 2015 -54 mio.kr. I 2016 forventes samme underskud. Det nyligt vedtagne budget 2017 forventer en likviditet på -130 mio. kr. – dette på trods af store velfærdsbesparelser.

Demonstration mod TTIP og CETA torsdag den 27. oktober 2016 klokken 16.00

26. oktober 2016

Demonstration mod TTIP og CETA torsdag den 27. oktober 2016 klokken 16.00 på Rådhuspladsen i København

Det har ikke fået meget omtale i den danske presse. Men EU forhandler lige nu med Canada og USA om nogle af verdens mest omfattende frihandelsaftaler, CETA og TTIP. Aftaler, der kan få store negative konsekvenser for vores demokrati, lønmodtagerrettigheder, miljø og sundhed.

Emneord:

33.000 ramt af kontanthjælpsloftet - uligheden vokser

20. oktober 2016

Folketingsmedlem for Enhedslisten Finn Sørensen skriver på Facebook:

Emneord: