Debat: Enhedslistens rolle: at være vagthund

Af Luis Monteiro, Byagervej 207, 3460 Birkerød, kandidat for Enhedslisten til kommunalvalget
En del af de borgere vores kandidater og aktivister møder på gaden, når vi omdeler vores valgmateriale f.eks. om lørdage – tager godt imod vores synspunkter og siger, at de gerne vil stemme på os fordi vi udfylder rollen som vagthund overfor demokratiet. Vi vil gerne påtage os den rolle – såvel i folketinget, regionsråd og byråd!

Men vi vil også kendes for den politik vi har og som vi lægger frem til borgerne. For Enhedslisten Rudersdal er de afgørende valgtemaer til kommunalvalget den 19. november: Højere beskæftigelse, bedre miljø og naturpleje samt mere demokrati.

Konkret foreslår vi bl.a. følgende i det kommende byråd:

- En erhvervspolitik, der tiltrækker virksomheder og erhverv til kommunen og fastholder de virksomheder, der allerede er her, koblet med en beskæftigelsespolitik, der sikrer, at arbejdspladser kan udfyldes og skabe et øget skattegrundlag til kommunen.

- Øgede anlægsinvesteringer og grøn boligrenovering via kommunale lånefonde til energirenovering af ejer- og lejerboliger.

- Kredit og støtte til iværksættere og små virksomheder, især indenfor klima og miljø, udstyr til velfærd og andre, som påbegynder udvikling og produktion på et bæredygtigt grundlag.

- Ansættelse af en energikonsulent i Rudersdal, der kan bidrage til at borgerne reducerer udslippet af CO2 – kommunen skal være CO2 neutral inden året 2025.

- Kommunale forsøg indenfor genanvendelse af affald med øgede muligheder for affaldssortering af husholdnings- og erhvervsaffald.

- Lokalråd, boligbestyrelser, Unges Råd, Ældre Råd m.fl. skal have mere indflydelse med hensyn til økonomi, kompetenceområder og høringsret.