Enhedslisten Rudersdal arbejder for et bæredygtigt Rudersdal

Vores lokalsamfund skal være bæredygtigt, både socialt, miljø- og klimamæssigt, fordelingspolitisk og økonomisk. Det røde og det grønne i vores politik skal udmøntes samtidig. Vi vil have et samfund, hvor det ikke er pengene, men menneskene der bestemmer og hvor vi i fællesskab former vores liv. Et solidarisk og økologisk samfund, hvor ...demokratiet og velfærd for alle er en selvfølgelighed.
Vi brænder for følgende sager: miljø og Grøn omstilling, klima, vand- og naturplejen, genanvendelse af affald- og affaldssortering, renovering af kloakledningerne, energirigtigt boligbyggeri og udvidelse af fjernvarmenettet kombineret med alternative energikilder
Enhedslisten vil fortsat arbejde på to måder: dels, udenfor byrådet med at forsvare de levevilkår og de rettigheder, som befolkningen allerede har - i samarbejde med græsrødder, interesseorganisationer, ngo'ere og borgergrupper m.fl.; og dels, i kommunalbestyrelsen ved at søge alliancer med S og SF - og i de sager vi kan blive enige med R og L om - for at bryde de borgerliges (V og K) flertal i kommunalbestyrelsen via fælles initiativer, aftaler og forlig og søge dermed at samle flertal for solidariske og mere folkelige alternativer.
Du kan læse mere om Enhedslisten Rudersdals visioner og politiske mærkesager i følgende links:
www.rudersdal.enhedslisten.dk eller Facebookgruppen »Enhedslisten Rudersdal«.
Godt valg den 19. november. Sæt kryds ved Enhedslisten - de Røde-Grønne.
Jacob Jensen, Luis Monteiro, Vibeke Baden Laursen og Joachim Lange (EL)
Kandidater til Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten- de Røde-Grønne