Enhedslisten Rudersdal vil ansætte en uvildig borgerombudsmand

Enhedslisten Rudersdal har i sit kommunalpolitiske program - vedtaget af vores medlemmer ultimo august 2013 - foreslået ansættelse af en uvildig borgerombudsmand, som er ansat af og refererer til byrådet direkte. Nogle partier - f.eks. de konservative - har tilsluttet sig dette forslag under valgkampen. Der er tilsyneladende andre partier, der synes godt om forslaget. Det giver basis for et godt s...amarbejde på det punkt i det kommende byråd.
Det fungerer godt med borgerombudsmandsinstitutionen i folketinget. Disse erfaringer skal udnyttes og udbredes til kommunerne.
Et par andre partier og nogle borgere har under valgkampen udtalt sig negativt om tanken. De frygter, at borgerombudsmanden skal udgøre et nyt led i systemet, der forsinker sagerne yderligere samt fungerer som en slags »syltekrukke« i forhold til borgernes klagesager. Ifølge Enhedslisten skal en sådan ombudsmand ikke afgøre klagesager fra borgerne - det har vi forvaltningerne til.
Borgerombudsmandens eneste opgaver skal ifølge Enhedslisten kun være af oplysende og vejledende art: Støtte borgerne med at forstå kommunale regler og afgørelser, vejlede borgerne i bred forstand og bistå borgerne ved klagesager.
Hjælp os med at gennemføre dette i det kommende byråd - stem på liste Ø den 19. november.
Jacob Jensen, Luis Monteiro, Vibeke Baden Laursen og Joachim Lange (EL)
Kandidater til byrådet for Enhedslisten - De Røde-Grønne