Regeringen godkender CETA handelsaftalen med Canada uden at spørge Folketinget

18. oktober 2016

Den danske regering har besluttet at sætte CETA handelsaftalen med Canada i kraft uden at spørge Folketinget først.

Europa kommisionen og den canadiske regering forsøger at sælge CETA handelsaftalen som en progressiv aftale. Men på trods af dette er det klart, at aftalen helt primært er til fordel for storkapitalen og et angreb på landenes lokale demokrati, på arbejderne og på miljøet. CETA aftalen er en parallel til TTIP aftalen mellem Europa og USA - og indeholder mange af de samme elementer.

Faglige organisationer i Europa og Canada opfordrer til at aftalen forkastes. Aftalen har masser af pæne ord om, at den eksisterende lovgivning omkring arbejdernes rettigheder skal overholdes - men der er ingen effektive midler, der kan bruges mod eventuelle arbejdsgivere, der måtte beslutte sig for at ignorere disse krav. Dette er helt i modsætning til den uhørt stærke beskyttelse, som aftalen indeholder af udenlanske investorer (se mere senere om ISDS reglerne, der beskytter investorerne).

På miljøområdet vil de samme regler til at beskytte investorerne også både kunne skade miljøet og formindske mulighederne for imødegå klimaforandringerne.

Investor State Dispute Settlement (ISDS) systemet, som er en del af både CETA og TTIP aftalerne, giver private investorer ret til at sagsøge stater, hvis de indfører lovning, som kan berøre deres forventede profit. Et eksemplel på dette er den sag omkring 1,4 milliarder euro, som det svenske energiselskab Vattenfald har anlagt mod mod Tyskland, fordi delstatsregeringen i Hamborg har gennemført stærkere miljøkrav til de kulfyrede kraftværker, som Vattenfall ejer.

CETA aftalen gør det desuden muligt for store amerikanske virksomheder på tilsvarende vis at sagsøge europæiske regeringer via deres canadiske datterselskaber.

Vi opfordrer dig til at delltage i demonstrationen mod TTIP aftalen den 27. oktober 2016 - se mere i kalenderen.

Læs mere om CETA i denne engelsksprorgede gennemgang af aftalens konsekvenser

Læs mere om konsekvenserne af ISDS systemet i denne engelsksprogede artikel

 

Emneord: