Enhedslisten ønsker velfærd finansieret af skatter

 

10. november 2017

Borgmester Jens Ive begrunder de vedtagne velfærdsnedskæringer med kommunens svære økonomiske problemer. Det er rigtigt, at kommunens likviditet går støt nedad. I slutningen af 2013 havde kommunen 98 mio. kr. i kassen., i 2014 et underskud på 2 mio. kr., i 2015 -54 mio.kr. I 2016 forventes samme underskud. Det nyligt vedtagne budget 2017 forventer en likviditet på -130 mio. kr. – dette på trods af store velfærdsbesparelser.

Hvad har skabt dette problem? I 2013 havde Rudersdal kommune allerede landets laveste skatteprocent. Alligevel vedtog kommunalbestyrelsen en yderligere skattenedsættelse på 0,2%. Vi ligger nu 2,4% under landsgennemsnittet. Vore beregninger viser, at en skatteforøgelse på 1,2% ville give 100 mio.kr./år mere i kommunekassen. Derved kunne vi undgå de nu vedtagne velfærdsnedskæringer - og samtidig begynde at løse de oparbejdede likviditetsproblemer. Og Rudersdal ville fortsat være blandt landets 6 billigste skattekommuner.

Ifølge Jens Ive skyldes problemerne "centrale beslutninger, taget på Christiansborg" (Frederiksborg Amtsavis d. 7. november). Han nævner specielt udligningsordningen, som betyder, at Rudersdal betaler udligning til fattigere kommuner. Kommunal udligning er retfærdig. Den sikrer økonomien i kommuner med lavere indtægter og større behov for sociale ydelser. Udligningsordningen er ikke ny og er en kendt forudsætning. Den har derfor ikke skabt Rudersdals likviditetsproblem. Vi mener, at problemet stammer fra beslutningen om at lægge skatteprocenten langt under landsgennemsnittet.

Christiansborg har besluttet, at kommunerne skærer ned på velfærdsservicen med 1% hvert år - i Rudersdals tilfælde 25 mio.kr. I det vedtagne budget 2017 er nedskæringen i kernevelfærden fordoblet. Men på papiret er servicen kun reduceret med de sædvanlige 1%. Det blev gjort ved at bogføre anlægsudgifter af størrelsesordenen 25 mio.kr. i servicebudgettet. Den store reelle nedskæring i servicen og den ændrede bogføring blev besluttet lokalt af alle andre partier i kommunalbestyrelsen end Enhedslisten. Vi tror ikke på, at Rudersdal kan levere "mere kvalitet for færre penge", som er borgmesterens "tydelige ambition" i forbindelse med nedskæringerne.

Enhedslisten mener, at kommunalbestyrelsen åbent og ærligt burde fortælle borgerne, at kun en skatteforøgelse kan løse likviditetsproblemet og sikre velfærden. Derfor blev vi udelukket fra budgetforhandlingerne.

Jacob Jensen

Kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten