Velfærd, skat og udligning

 

 

27. marts 2017

Siden de øvrige partier vedtog 2017-budgettet har Enhedslisten advaret imod den uansvarlige økonomiske kurs i Rudersdal kommune. Kassebeholdningen er gået støt tilbage – fra 98 mio. kr. i slutningen af 2013 til minus 53 mio. i 2016. I slutningen af 2017 forventes den at blive minus 131 mio. kr. Det er således rigtigt, at pengene fosser ud af kommunekassen (Borgmester Jens Ive (V) i Frederiksborg Amtsavis 25/3).

Et underskud rettes op ved at øge indtægterne og/eller mindske udgifterne. Rudersdal kommune har hidtil satset udelukkende på at mindske udgifterne til velfærd – uden at det har skabt balance i regnskabet.

Vore økonomiske beregninger viser, at landets kommuner hvert år har 60.000 kr. til rådighed for hver borger. I Rudersdal er beløbet 54.000 kr. Kommunens socioøkonomiske udgiftsbehov er mindre, hvilket forklarer halvdelen af forskellen. Den resterende forskel i rådighedsbeløbet på 3.000 kr. skal ganges med indbyggertallet (56.133). Det giver et beløb af størrelsesordenen 168 mio. kr. årligt i indtægter, som Rudersdal mangler for at kunne yde samme velfærdsservices som landsgennemsnittet.

Rudersdals kommunalbestyrelse har besluttet at have landets laveste skatteprocent – 2,4% under landsgennemsnittet. Men borgmesteren mener ikke, at den lave kommuneskat er årsagen til kommunens underskud. Han skriver, at han vil "fokusere sin energi og indsats" på at overbevise regering og folketing (hvor udligningsreglerne besluttes) om, at landets rigeste kommune lider under "en dybt urimelig udligningsordning". Han skyder nu skylden på landsudligningen, for nogle måneder siden var det hovedstadsudligningen.

Venstre i Rudersdal mener, at kommunen bidrager alt for meget til de fattigere kommuners økonomi. Det er vi Enhedslisten uenige i – på linje med en række Venstreborgmestre ude i landet.

Regeringens udspil om at fastfryse grundskylden har fået Jens Ives varme støtte – også her i modstrid med reaktionen i andre Venstrekommuner. Det vil ligesom topskattelettelser favorisere de allerrigeste i Danmark og give færre penge i kommunekassen til velfærd.

I Rudersdals budgetoverslag for 2018 er der allerede budgetteret med en 41 mio. kr. stigning i grundskylden. Når borgmesteren bakker regeringens planer op, må han have gjort sig nogle tanker om konsekvenserne for Rudersdals budget for 2018. Budgetoverslaget indeholdt en forøgelse af kassebeholdningen med 78 mio.kr. Nu fastfryses både skat og grundskyld. Det kan kun betyde yderligere velfærdsnedskæringer. Skal rengøring hos de ældre reduceres til hver fjerde uge eller mere? Skal flere penge tages fra skoler og børnehaver? Svaret får vi i det budgetforslag, der er på vej.

Jacob Jensen
Kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten

Dette læserbrev er dags dato blevet sendt til Frederiksbborg Amtsavis og Rudersdal Avis

Emneord: