30 mio. kr. til sårbare børn?

 

21. maj 2017

Venstre og Konservative konkurrerer i pressen om at overbevise vælgerne om, hvem der fremstår som den bedste beskytter af svage børn imod nedskæringer. De Konservative foreslår "nytænkning" af "den nuværende strategi med løbende besparelser". Venstre minder dem om, at området hidtil har fået "indarbejdet væsentlige årlige budgetreduktioner, ... som hele budgetgruppen i kommunalbestyrelsen står bag, og dermed også den konservative gruppe".

Men nu har Venstre foranlediget et forslag fra forvaltningen, "at vi tilfører området for de mest sårbare børn ca. 30 millioner kroner".

Forslaget blev fremsat på april-mødet i Børne- og Skoleudvalget. Anledningen var, at 2016-regnskabet overskred områdets budget med 13 mio. kr., hvorfor en tillægsbevilling blev givet. Det bliver også nødvendigt fremover, hvis de budgettal, som blev vedtaget sidste år, fastholdes. De 30 mio.kr. foreslås indarbejdet i budgetterne 2018-2021 frem for senere at korrigere med tillægsbevillinger. Det er en regnskabsmæssig foranstaltning, som ikke bryder med nedskæringspolitikken.

Tværtimod. De 30 mio.kr. dækker ikke det forventede underskud. Heller ikke de allerede vedtagne "tilpasninger" på anbringelser og transport er tilstrækkelig. I pressen nævner Venstre ikke, at forslaget omfatter yderligere nedskæringer af pædagogisk rådgivning og aflastning af børnenes forældre på 18,1 mio.kr. over samme årrække. De to partier bringer forsikringer i pressen: "Den tidlige indsats skal styrkes yderligere." Det harmonerer dårligt med de "væsentlige årlige budgetreduktioner", de får vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Det er ikke kun børn med særlige behov, som udsættes for besparelser. Hele det foreslåede budget-2018 er beskåret med 68 mio.kr. i forhold til 2016-regnskabet (over 1% pr. år). Begrundelsen er den samme, som Venstre fremsatte på børneområdet: "En svær budget situation".

Det er rigtigt, at regering og folketing har skabt svære vilkår for kommunerne. Men Rudersdals situation er vanskeligere end andre kommuners. Den skyldes Venstres og de øvrige partiers beslutning at sænke Rudersdals skat til landets laveste. Derfor har Rudersdal i 2017 efter udligningen 6.000 kr. mindre til rådighed pr. borger til velfærd og andre udgifter end gennemsnitskommunen – i alt 336 mio. kr. Det har skabt den svære budgetsituation i Rudersdal. Derfor skærer kommunen ned på velfærden år for år, uden at det har kunnet rette op på underskuddet i regnskabet.

Enhedslisten siger som tidligere år: En skattestigning er den eneste løsning på dette misforhold. Hvis vi begynder med 2018-budgettet, kan vi gradvist genopbygge den velfærd og den kassebeholdning, som vi har mistet i de forløbne år.

Jacob Jensen

Kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten