De røde baner – "viser demokratiets arbejde, når det er bedst"?

10. juni 2017

Bemærkningen om demokratiet er fra borgmesterens pressemeddelelse efter budgetforhandlingerne i september 2016. De deltagende partiers gruppeformænd havde i budgetaftalen besluttet at placere et friplejehjem (frigjort fra den kommunale boligforsyning og underlagt de frie markedskræfter) på Skovlyskolens areal. Andre kommunalbestyrelsesmedlemmer og offentligheden vidste det ikke.

Nu skal sagen hastes igennem til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen d. 21/6. Da de interesserede borgere fra skolen og kvarteret blev klar over, at den endelige beslutning i praksis allerede var taget, gik de til pressen. Debatten florerer nu imellem beboerne og partierne. Enhedslisten ønsker også at fremføre sit syn på sagen.

Det voksende plejehjemsbehov burde have ført til, at kommunen tidligt forberedte en liste over mulige lokaliteter med en afvejning af fordele og ulemper. I stedet får vi nu præsenteret én lokalitet. Den er omgivet af skolen, daginstitutioner og villaer. Er den egnet? Den eneste egnede?

Pladsen benyttes af skole, daginstitutionerne og andre på trods af atletikbanernes tilstand. Skolereformen kræver mere fysisk bevægelse; men bortfald af banearealet reducerer mulighederne. Skolebestyrelsen har længe kritiseret den manglende vedligeholdelse af banerne. Den anbefaler i høringssvaret at bevare banerne til fortsat brug som hidtil.

Høringssvaret fra skolebestyrelsen modtog byplanudvalget ikke fra kommunen – heller ikke de øvrige 41 høringssvar med 481 beboeres underskrifter. Den politiske ledelse har besluttet, at disse og andre relevante sagsakter ikke skulle forelægges udvalget til overvejelse og stillingtagen. Beslutningen er allerede taget af budgetpartierne og skal blot konfirmeres d.21/6.

Denne sag er én blandt mange, som følger tidligere tiders praksis i Rudersdal. Kommunalpolitik betyder, at partierne regerer i enighed under Venstres ledelse uden at blive forstyrret af nogen opposition. Beslutningerne bliver reelt taget før byrådets sagsbehandling og høringer fra borgerne

Naturligvis skal det voksende behov for plejehjem opfyldes. Skovlyskolen og naboerne er enige heri, men ønsker at bevare sportsbanerne. Derfor protesterer de imod et diktat om banernes nedlæggelse. Rudersdal har plads nok til egnede grunde, og projekterne bør udarbejdes i samråd med de omkringboende. Et virkeligt demokrati forudsætter, at de valgte repræsentanter bliver fuldt informeret i de arbejdende udvalg og er lydhøre overfor borgernes stemmer i de berørte områder. Det er det, vi i Enhedslisten forstår ved borgerdemokrati.

Jacob Jensen

Kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten