Resultatopgørelse/driftsregnskab for Enhedslisten, Rudersdal - år 2014

Resultatopgørelse/driftsregnskab for Enhedslisten, Rudersdal - år 2014
Indtægter
EL Landskontor, kontingentandel og tilskud   10.700,00
Rudersdal Kommune, stemmepenge                     6.554,25
Partiskat, lokalt opkrævet                                         12.850,24 (se note 1)
Medlemsbidrag                                                                     600,00
----------------------------------------------------------------
Indtægter i alt                                                                 30.704,49
 
Udgifter
Mødevirksomhed                                                             3.697,20
Kursusvirksomhed                                                          2.300,00
Folkemøde, Hawarthigården                                    2.600,00
Frimærker/kuverter                                                              90,00
Valgkamp                                                                                       0,00
Bevillinger                                                                            1.000,00
Øvrige udgifter                                                                      550,00
----------------------------------------------------------------
Udgifter i alt                                                                      10.237,20

Årets resultat                                                                   20.467,29
----------------------------------------------------------------
Note 1) Dette beløb kaldet "Partiskat, lokalt opkrævet", er indbetalt af Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlem i Rudersdal kommune, Jacob Jensen. Det er baseret på det honorar han har fået udbetalt for sine hverv i kommunalbestyrelsen og beregnet i overensstemmelse med Enhedslistens regler på dette område. Jacob Jensen bor Banevænget 3, 1. tv, 3460 Birkerød.
Emneord: