Resultatopgørelse/driftsregnskab for Enhedslisten, Rudersdal - år 2015

 

Resultatopgørelse/driftsregnskab for Enhedslisten, Rudersdal - år 2015

Indtægter
EL Landskontor, kontingentandel og tilskud      9.700,00
Rudersdal Kommune, stemmepenge                     6.554,25
Partiskat, lokalt opkrævet                                          12.979,57 (Note 1)
Medlemsbidrag                                                                            0,00

---------------------------------------------------------------

Indtægter i alt                                                                   29.233,82

Udgifter
Mødevirksomhed                                                               7.214,50
Kursusvirksomhed                                                           5.200,00
Folkemøde, Hawarthigården                                          500,00
Frimærker/kuverter                                                             100,00
Valgkamp                                                                            20.630,29
Bevillinger                                                                             2.100,00
Øvrige udgifter                                                                   3.973,00

---------------------------------------------------------------

Udgifter i alt                                                                      39.717,79

---------------------------------------------------------------

Årets resultat                                                                  -10.483,97

 

Note 1) Af denne post, "Partiskat, lokalt opkrævet" er 9,979, 57 kr., indbetalt af Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlem i Rudersdal kommune, Jacob Jensen. Partiskatten er baseret på det honorar han har fået udbetalt for sine hverv i kommunalbestyrelsen og beregnet i overensstemmelse med Enhedslistens regler på dette område. Jacob Jensen bor Banevænget 3, 1. tv, 3460 Birkerød.

Emneord: