Resultatopgørelse/driftsregnskab for Enhedslisten, Rudersdal - år 2016

Resultatopgørelse/driftsregnskab for Enhedslisten, Rudersdal - år 2016

Indtægter
EL Landskontor, kontingentandel og tilskud    10.900,00
Rudersdal Kommune, stemmepenge                      6.554,25
Partiskat, lokalt opkrævet                                            14.768,00  - se note 1
Medlemsbidrag                                                                               0,00

----------------------------------------------------------------

Indtægter i alt                                                                     32.222,25

Udgifter
Mødevirksomhed                                                                 9.317,99
Kursusvirksomhed                                                             5.500,00
Folkemøde, Hawarthigården                                            500,00
Frimærker/kuverter                                                                    0,00
Valgkamp                                                                                          0,00
Bevillinger                                                                                         0,00
Øvrige udgifter                                                                         664,00

-----------------------------------------------------------------
Udgifter i alt                                                                         15.981,99

 

-----------------------------------------------------------------

Årets resultat                                                                      16.240,26

 

Note 1) Dette beløb kaldet "Partiskat, lokalt opkrævet", er indbetalt af Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlem i Rudersdal kommune, Jacob Jensen. Det er baseret på det honorar han har fået udbetalt for sine hverv i kommunalbestyrelsen og beregnet i overensstemmelse med Enhedslistens regler på dette område. Jacob Jensen bor Banevænget 3, 1. tv, 3460 Birkerød.

 

 

Emneord: