Spidskandidat Jacob Jensen

 Som spidskandidat genopstiller byrådsmedlem Jacob Jensen. 73 år, bosiddende i Birkerød gennem 13 år. Uddannet civilingeniør fra bygningslinjen, har arbejdet som ingeniør i Danmark og Afrika, nu pensioneret. Forfatter.

Arbejder for en værdig behandling af kommunens ældre borgere og for en folkeskole med undervisning af høj kvalitet, også for svage elever. Professionalisme skal fortsat i højsædet. Medlem af Teknik - og Miljøudvalget og Byplanudvalget. Politiske mærkesager: Ældrepolitik, Børne- og skolepolitik