Kommunalt

Enhedslisten Rudersdal har valgt sine kandidater til efterårets valg i 2017 til kommunalbestyrelsen

Billedet viser i denne orden: Jacob, Peter, Vibeke, Farrokh og Lisette

12. marts 2017

Pressemeddelelse

Emneord:

Besparelser i folkeskolen

 

23. februar 2017

Ann-Sophie Hjort kritiserer i Rudersdalavis 14/2-2017 de besparelser, som rammer skolerne i Rudersdal. Regeringens jerngreb har en del af skylden. Men Rudersdals kommunalpolitikere har selv ansvaret for en række besparelser. De har besluttet at sænke kommuneskatten til landets laveste.

Emneord:

Kypergården – en sandfærdig udlægning

29. januar 2017

Sagen om Kypergården i Trørød har fået en lidt ubehagelig drejning. Byplanudvalgets formand Axel Bredsdorff (Lokallisten) udtaler i Frederiksborg Amtsavis 25/1, at "Jacob Jensens (Ø) udlægning ikke er sandfærdig." Borgmester Jens Ive (Venstre) støttede hans fremstilling på kommunalbestyrelsesmødet. Anklagen skyldtes, at jeg havde bekræftet beboernes udlægning af sagsforløbet.

Emneord:

Fælles 1. maj i Rudersdal

Dato: 
1. Maj 2017 7:00 - 10:00
Sted: 
Birkerød Idrætscenter, Glassalen, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød

14. marts 2017

I år har Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten valgt at holde fælles morgensamling den 1. maj i Rudersdal.

Formænd/-kvinder for de 3 partier, henholdsvis Preben, Dorte og Peter glæder sig på billedet over dette.

Arrangementet holdes i Glassalen, Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød

Emneord:

Enhedslisten i Ruderdal ønsker alle borgere i Rudersdal kommune et rødt og solidarisk nytår

1. januar 2017

Vi vil i det kommende år fortsætte vores arbejde for større lighed, en solidarisk velfærd, større bæredygtighed og imod de nedskæringer og takstforhøjelser, som 2016 har været præget af. Og at de mange voldelige internationale konflikter, der har præget året 2016 kan blive bilagt til fordel for fredelige løsninger.

Dette vil præge vores arbejde både lokalt i kommunen og inde i Folketinget.

Emneord:

Kommunens nedskæringsbudget for 2017 vedtaget her til aften

Demonstration mod nedskæringerne foran rådhuset den 12. maj 2016

12. oktober 2016

Jacob Jensen fra Enhedslisten refererer her kort hvad der skete på mødet i kommunalbestyrelsen

Emneord:

Demokratisk og solidarisk nedskæringsbudget?

 

9. oktober 2016

Rudersdal kommune har tradition for, at budgetterne vedtages enstemmigt. De sidste to år stemte Enhedslisten imod. I år erklærede borgmesteren: Forhandlinger finder kun sted med partier, som anerkender den præmis, at skatteprocenten ikke måtte øges. Denne præmis er ikke det grundlag, Enhedslisten gik til valg på.

Emneord:

Politisk program til kommunevalget i Rudersdal kommune 2017

 

 

For et solidarisk og grønt Rudersdal


Åbenhed, demokrati og borgerinddragelse

Borgerne skal ikke kun "høres", de skal også lyttes til. I sagerne omkring Bakkehuset i Vedbæk, Kypergården i Trørød og de røde baner ved Skovlyskolen mener vi ikke, der har været reel borgerinddragelse.
Vi foreslår fortsat en borgerrådgiver, hvis funktion skal være uafhængig af forvaltningen.

Emneord: