1. maj 2019

Vi holdt et fint 1. maj møde med Socialdemokraterne og SF på Birkerød Idrætscenter.

Vores Folketingsmedlem, Øjvind Vilsholm holdt en flot og inspirerende tale til de fremmødte.

Det er en vigtig tid vi lever i. Og vi står over for nogle vigtige valg.
Det kan gå af helvede til – men vi kan også være med til at sørge for en udvikling, hvor vi redder naturen og klimaet og sikrer et godt liv for alle.
Sidste år viste den offentlige sektors ansatte et sammenhold, som vi ikke har set i mange år. De (I) viste også en faglig aktivitet, som vi ikke har set i mange år. Hver dag var der demonstration ved forligsinstitutionen, hvor forhandlingerne foregik.
Sofie Løhde og resten af regeringen fik kam til deres hår.
Tillykke til alle offentligt ansatte med resultaterne – I er vores velfærds-helte. Det er jer der hver dag knokler for et ordentligt velfærdssamfund.
Næste hug bliver at sætte den blå-sorte regering på porten.Senest om 47 dage skal vi have vælgernes dom
Det store spørgsmål er, om vælgerne ønsker en ny regering – om de vil give magten til os på den rød-grønne side. Lige nu tyder meningsmålingerne på det. Men det er vigtigt at fortsætte arbejdet.
En samlet venstrefløj og fagbevægelse kan flytte stemmer – kan skabe grundlag for en ny regering. Det handler ikke kun om, hvem der overtager magten – det afgørende
spørgsmål er, hvilken politik det vil betyde.
Vi må igen samle kræfterne:
Velfærden skal udbygges. En bæredygtig grøn miljø- og klima-politik skal på bordet.
Den stigende ulighed skal slås tilbage.Jeg er klar over, at Mette Frederiksen ikke vil lave flygtninge- og indvandrerpolitik med venstrefløjen
Det er hamrende ærgerligt, når den anden fløj – og ikke mindst Dansk Folkeparti – vil føre en meget fremmedfjendsk politik, hvor de sender folk ud på øde øer og i
udrejselejre, hvor børn bliver traumatiseret. Og allerhelst vil sende flygtninge hjem før kriser og krige er slut.
Og det er endda i en situation, hvor vi har brug for deres arbejdskraft. Det er tudetosset, at de ikke får lov til at uddanne sig og får mulighed for at arbejde,
mens de venter på bedre tider i deres hjemland.
Det mest pinlige er, at vi nu i 2 år ikke engang har taget imod de mest udsatte flygtninge, som FN-beder os om. Enlige mødre med børn, ældre og syge og forfulgte i flygtningelejrene.
Danmark har som et af de eneste lande i verden sagt nej til at tage imod de 500 kvoteflygtninge, som FN har bedt os om.Vi skal hele tiden huske:
Nasserne sidder ikke i flygtningelejrene
Nasserne sidder i skattely Panama og LuxembourgMen der er heldigvis områder vi kan enes om.
Der må vi skabe enhed!
Vi vil i Enhedslisten kræve indflydelse på den kommende regering – hvis det kommende valg ikke ligefrem sikrer en jordskredssejr til Enhedslisten. Så er vi klar til at sætte vores egen Skipper ved roret. Hvis det ender med et Folketing sammensat ud fra den senere tids meningsmålinger,
så bliver det uden tvivl en Socialdemokratisk ledet regering. Skal Enhedslisten støtte den regering, så skal vi have mere indflydelse på politikken, end vi fik under Helle
Thorning Schmidts regering. Og det er jeg nu også ret overbevist om, at vi vil få.
Vi vil først og fremmest gøre os umage for at få vores røde og grønne mærkesager ind i grundlaget for den nye regering
Vi kunne ikke drømme om at forlænge det politiske liv for de 3 fusentastere, vi lige nu må døjes med – nemlig Løkke, Samuelsen og Pape.
Valget skal ikke blive et flygtningevalg – som de borgerlige håber på.
Valget skal blive et miljø- og klima-valg, hvor vi skal omlægge energisektoren, den måde vi transporterer os på og landbruget, så vi ikke smadrer klimaet.
Og det skal blive et valg om, hvordan vi styrker vores velfærdssamfund.Enhedslisten fremlagde i februar en fuldt gennemregnet klimaplan. En plan, der viser, hvordan vi sikrer en grøn omstilling, som også er som også er socialt retfærdig.
Helt almindelige mennesker er en helt central del af den grønne omstilling. Og vi har alle sammen et ansvar. Men vi kommer ikke i mål, hvis vi bruger tiden på at pege
fingre ad folk, der har brug for en bil til at få hverdagen til at hænge sammen. Eller kigge skævt til dem, der en gang imellem spiser hakkebøffer og gerne vil en tur på
ferie en gang om året. For så overser vi, at nogle af dem, der har mest i vores samfund, også er dem der sviner mest:
Gyllebaroner, olieselskaber og andre multinationale selskaber, der underbetaler deres arbejdskraft og hiver milliarder ud til aktionærerne, mens de gemmer pengene i skattely. De har et enormt ansvar for klimaproblemerne, og de tjener mange penge på at svine kloden til. Selvfølgelig skal de løfte en større andel, end den helt almindelige dansker.
Med Enhedslistens klimaplan viser vi, at vi med
· en bedre offentlig transport
· tilskud til elbiler
· co2-afgift på landbruget
· og en omlægning energisektoren
kan reducere Danmarks co2-udledning med 70 % allerede i 2030. Og det gør vi, uden at afgifterne rammer dem med de laveste indtægter. Simpelthen fordi vi sørger for at
kompensere de lavtlønnede og dem på overførselsindkomst via den grønne check.
Klimakamp er klassekamp! Skal man vel sige i dag.

Jeg vil gerne give debatten om pensionsalderen et par ord med på vejen. Pensionsalderen bliver 75 år for den 17-årige murer, minus 3 år som Socialdemokraterne har foreslået. Det vil sige 55 år på arbejdsmarkedet!
Forslaget tager ikke højde for, at 2/3 af de faglærte og ufaglærte i dag har forladt arbejdsmarkedet inden de fylder 65 år. Mange har kunnet gå på efterløn.
Men efterlønsalderen følger også folkepensionsalderen med op. Og hvad skal de, der ikke kan arbejde mere så leve af?
Og hvad med den store gruppe af f.eks. 3F’s medlemmer, der har forladt arbejdsmarkedet inden de fylder 60 år?
Mange er afgået ved døden inden, de heldigste får en førtidspension.
Disse spørgsmål er umuligt for Socialdemokraterne at give et svar på, så længe de ikke vil opsige forliget om at pensionsalderen skal stige i takt med levealderen.
En løsningen er ikke særlig kompliceret og kan beskrives i 3 punkter:
1) Stop stigningerne i pensionsalderen, den skal ikke være højere end 67 år.
2) Indfør reelle rettigheder til tidlig tilbagetrækning på dagpenge efter 40 år på
arbejdsmarkedet, og ret til delvis tilbagetrækning på dagpenge efter 35 år på
arbejdsmarkedet.
3) Til de nedslidte skal der være ret til førtidspension, hvis arbejdsevnen er nedsat
med 2/3 og ret til seniorførtidspension, hvis arbejdsevnen er nedsat med halvdelen.
Sværere behøver det ikke være?

Der bliver stadig afsløret det ene groteske eksempel efter det andet på at arbejdere fra andre lande lever og arbejder under ganske uacceptable forhold. Filippinske arbejdere
importeres til Polen og kører lastvogn rundt i Europa til 15 kr. i timen og lever under kummerlige forhold – også for danske vognmænd. Det blev afsløret i Kruså sidste år.
På landbrug, byggepladser og i rengøringsfirmaer florerer uacceptable forhold i et omfang, vi ikke tidligere har set. Denne ekstreme sociale dumping nærmer sig en
moderne udgave af slaveri. Selvom fagforeninger har investeret millioner, og Arbejdstilsynet og Skat knokler løs, har vi ikke fået has på de uacceptable forhold.
Det skal stoppes. Det skal være én af den kommende regerings hovedopgaver.
Og så må I gerne på vælgermøderne til EU-valget stille spørgsmål til de mange
kandidater der stiller op. Det er nemlig EUs indre marked, der er en væsentlig årsag til social dumping.

Jeg har nu talt om
· Flygtningepolitik
· Klimakrise
· Pensionsalder
· Social dumping
Inden jeg slutter af med at berøre den stigende fattigdom, bliver jeg simpelthen også
nødt til at fortælle jer om en lidt overset krise. Biodiversitetskrisen – eller naturkrisen.
Naturkrisen står lidt i skyggen af klimakrisen. Men den er faktisk mindst lige så alvorlig. Vores natur er presset. Alene i Danmark har vi 2.262 dyre- og plantearter, som er rødlistede. 369 af de arter er endda kritisk truet. Det skyldes, at dyr og planter har mistet deres levesteder. Vi bliver nødt til at give plads til naturen. Danmark er det land i Europa, som har absolut mindst natur. 62 % af vores areal bruges til
landbrugsproduktion. Næsten alle vores skove bruges til produktion af gavntræ og flis. Der er faktisk meget få steder tilbage, hvor naturen får plads. Det bliver vi også
nødt til at sætte på dagsorden i den kommende regering. Det gør den nuværende regering nemlig heller ikke nok ved!

Og så vil jeg slutte af med et sidste vigtigt område: den stigende fattigdom.
· Antallet af mennesker, der lever i fattigdom i Danmark, er fordoblet siden 2002
· 64.000 børn lever i fattigdom
Det er grotesk, at uligheden mellem rige og fattige stiger i Danmark.
Vi har aldrig været rigere i Danmark.
Vi har råd til at sikre alle et ordentligt liv, hvis vi fordeler værdierne retfærdigt.
Tænk på de mange milliarder, der svindles for i skat, fordi skattesystemet er hullet som en si.
Tænk på bankernes hvidvask af milliarder kroner.
Tænk på de mange milliarder af kroner der er skjult i skattely.
Købet af luxusbiler vokser – det gør antallet af børn der lever i fattige familier også
Vi har råd til at sikre gode liv for alle.
Lige samfund er bedre samfund – på alle områder!

Det er ikke nok at forarges over det, vi ser i fjernsynet – forandring forudsætter, at vi gør hver dag til en kampdag
Rigtig god kamp- og solidaritetsdag!