Besparelser i budgettet på dagtilbudsområdet – desværre en kendsgerning!

 

15. November 2017

Enhedslisten, Rudersdal vægter, at kommunen garanterer, at alle 0 – 5- årige børn får et kvalificeret dagtilbud.
For os betyder “kvalificeret” en høj normering af veluddannede voksne og et overskueligt børneantal i børnegruppen, da det betyder meget for små børns trivsel og tro på egne evner. En kvalificeret hverdag understøtter børnenes sproglige og motoriske udvikling, giver færre stresssymptomer og færre konflikter, samt øger skoleparatheden.
Hvis der ikke er tilstrækkeligt mange voksne, så bliver dagtilbuddet kun et opbevaringssted – og resultatet bliver spild af god barndom.
Men afgørelsen af, hvorvidt dagtilbuddet bliver kvalificeret, er ikke kun pædagogernes. Afgørelsen træffes på rådhuset af de politiske partier. Hvordan det pædagogiske personale kan udføre arbejdet er op til dem, deres indsigt og ansvarsfølelse over for de nye generationer.
I de valgfoldere, som jeg har modtaget, har næsten alle de politiske partier fokus på børns og unges op-vækstvilkår. Alligevel er vi vidne til, at partierne igen i år har lavet et nedskæringsbudget på børneområdet og dermed fortsat den nedskæringsbølge, som vi har været vidne til de seneste år. Her har vi som det eneste parti stemt imod forringelserne. Skuffelsen over denne kendsgerning tror vi, at vi deler med de lokale forældre med børn i dagtilbud.

Julie Sahlholt, Nærum

Dette læserbrev er sendt til Rudersdalavis