Børnenes behov skal i centrum

25. oktober 2017

Enhedslisten mener, at lærere, pædagoger og specialister skal foretage en faglig vurdering af den enkelte elevs behov. Det alene bør bestemme, om en elev skal i specialklasse eller inkluderes i almenklassen – ikke økonomien. Lærere og pædagoger er enige. Flertallet oplever elever, som er inkluderet i deres klasser, men ikke får tilstrækkelig støtte. Også regeringens inklusionseftersyn advarede imod, at for mange kommuner lod økonomien være bestemmende.

Alligevel godkendte alle partier i Børne- og skoleudvalget d. 4/10-17 (dagsordenspunkt 7) skoleforvaltningens nye rapport: Det skal være “økonomisk rentabelt … at styrke inklusion af børn med særlige behov i almenområdet”. Efter flere års forceret inklusion øgedes tilgangen til dyre specialklasser igen på det sidste. Derfor skal der ifølge rapporten fremover spares, ved at “færre børn og unge visiteres til specialområdet”.

Det nye 2018-budget skærer 37 mio.kr. ned på børn- og skoleområdet. Det betyder, at svage børn ikke i tide får den skolegang, som tager højde for deres særlige behov. Rudersdal behøver ikke at have danmarksrekord i høje klassekvotienter eller inklusion. Det giver børnene problemer senere i livet. Det vil på længere sigt koste samfundet langt mere end de “sparede” 37 mio.kr.

Jacob Jensen
Kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten

Denne læserbrev er dags dato sendt til Rudersdalavis og Frederiksborg Amtsavis