Borgerdemokrati eller bindende budgetaftale

25. juni 2017

Friplejehjemmet på Skovlyskolens røde atletikbaner blev besluttet i september 2016 af repræsentanter fra budgetpartierne. De var blevet fortalt, at pladsen ikke bliver anvendt, og skolebestyrelsen havde ingen indvendinger. I budgetannoncen offentliggjorde de kun, at et friplejehjem skulle etableres. Ingen placering var angivet. Enhedslisten var forlods udelukket fra budgetforhandlingerne på grund af vore særstandpunkter om skatteprocent og velfærdsnedskæringer.
Erik Mollerup (V) og Axel Bredsdorff (L) roser “demokratiets fine arbejde” (Frederiksborg Amtsavis 22/6), fordi 22 ud af 23 kommunalbestyrelsesmedlemmer var enige om 2017-budgettet – et budget, som omfatter et friplejehjem ved Skovlyskolen. Opposition og borgerhøringer indgår åbenbart ikke i deres demokratibegreb.
I januar 2017 blev kommunalbestyrelsen forelagt et forslag til kommuneplan, som skulle sendes i høring. Planforslaget var ret omfattende med mange ændringer. Enhedslisten kunne ikke umiddelbart tage stilling til alle disse ændringer. Vi fulgte byplanudvalgets praksis, først at tage endelig stilling efter høring.
Axel påstår, at Enhedslisten gav “tilsagn i januar” til, at Skovlyskolens idrætsplads var “egnet til formålet”, et friplejehjem (FAA, 15/6). Nu skulle vi have “ændret holdning”. Han mener, at hans håndtering af sagen som byplansformand “flugter fint med Lokallistens politik”. Enhedslistens politiske holdning er uændret: Ved nye projekter skal borgerne i området høres. Det var, hvad vi gav vi tilsagn til. I januar anede vi ikke, at der var et projekt på vej ved Skovlyskolen.
Jeg afviser ikke, at jeg skulle have gjort større “anstrengelse at læse det materiale”, der udsendes i alle udvalgene. Havde jeg gjort det, kunne jeg måske have gættet, hvad hensigten med den forøgede bebyggelsesprocent på Skovlyskolen var? Der står intet om et friplejehjem. Axel og Erik kunne have gjort det lettere for mig og andre, hvis I i planforslagets ændringsnotat havde givet den information direkte!
Det gjorde stort indtryk på Enhedslisten, hvad Skovlyskolens og de to børnehavers bestyrelser og 481 borgere i området sagde: De benytter de røde baner og ønsker fortsat at benytte dem. Der er åbenbart gået noget galt med den information, budgetpartierne fik før deres beslutning. Hvad gør ansvarlige partier i et sådant tilfælde? De genovervejer beslutningen. Men nej, det kan man ikke, fordi man allerede har lavet en bindende budgetaftale partierne imellem, som Kirstine Thrane (A) sagde i byrådssalen.
I Enhedslisten forstår vi ikke, hvorfor kommunalbestyrelsens flertal bare kører videre med deres oprindelige planer uden at skele til, hvad så mange i lokalbefolkningen siger.
Jacob Jensen
Kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten