Borgmesterens ureelle fremstilling

I Rudersdal avis og på Rudersdal kommunes hjemmeside fortæller borgmester Erik Fabrin, at forældrebetalingen bliver sat op, fordi Folketinget har vedtaget at alle børn i daginstitutionerne skal have et måltid mad, og det er forudsat at det er brugerfinansieret. Dette er en fordrejet fremstilling af loven; det er ikke påbudt ved lov at kommunerne skal opkræve betaling for måltiderne og mellemmåltiderne.

Erik Fabrin har selv, som formand for KL underskrevet aftalen om kommunernes økonomi, hvori der står: “Regeringen og KL er endvidere enige om, at det nuværende loft for forældrebetalingsandelen på 25 pct. hæves med 5 procentpoint til 30 procent svarende til, at den enkelte kommune “får mulighed for at opkræve” (min fremhævning) forældrebetaling for madordningen. For kommuner, som allerede har en madordning i daginstitutioner, er det en “lokalpolitisk prioritering” (min fremhævning) at vælge at hæve egenbetalingen fra de nuværende 25 pct.”

Borgmesteren og de øvrige 23 kommunalbestyrelsesmedlemmer bør stå ved, at de synes forældrene skal betale og ikke fremstille det, som om Folketinget har besluttet, at de skal. I Rudersdal kommune er der ingen grund til at hæve forældrebetalingen, for der er et stort overskud på budgettet for 2010, som rigeligt kan give alle børn i kommunens daginstitutioner gratis mad.

At borgmesteren fordrejer kendsgerningerne, og at de øvrige partier ikke sætter sig ordentligt ind i sagerne er skammeligt og en hån overfor de forældre, som måske ikke lige har 550-650 kr. i overskud pr. måned pr. barn – bl.a. fordi de skal betale så meget i skat, at kommunen får overskud i kassen i 2010. I Enhedslisten kalder vi det for nedskæringer, når forældre til børn i vuggestuer fremover skal betale for mad, som hidtil har været med i taksten. Og vi synes i øvrigt at alle børn i kommunens daginstitutioner og skoler skal have økologisk mad på kommunens regning, fordi det er en god investering i fremtiden
 

  Margit Kjeldgaard
  Parcelvej 53, 1.
  2840 Holte

  kandidat for Enhedslisten