Børne- og skoleområdet skæres “kun” 38 mio.kr.

 

 

21. september 2017

Venstres valgslogan er “høj velfærd, lav skat”. Første halvdel modsiges af anden halvdel og også af det nyligt vedtagne 2018-budget. Børne- og skoleområdet skæres ned med 38 mio.kr – 4% – sammenlignet med 2016.
Enhedslisten var ikke inviteret til budgetforhandlingerne. Borgmester Jens Ive (V) forklarer: “Enhedslisten står stejlt på skattestigninger, og det gør ingen andre.” (Rudersdalavis d. 12/9-2017). Det var faktisk nedskæringsforslaget på 60 mio.kr., vi gik stejlt imod. At beløbet nu er mindre, gør ikke den store forskel. Det store flertal af lærerne (77%) har elever i klasserne, der ikke får den støtte, som de har behov for. Det kræver flere midler, ikke færre.
Rudersdals kommunekasse mangler penge. Ifølge Venstre-Rudersdal er årsagen ikke den lave skat, men udligningen til andre kommuner. De hævder, at de kan og vil gøre noget ved det. Det er et tomt løfte. Udligningsordningen er vedtaget af folketinget, også med Venstres stemmer. Skatten kan Venstre-Rudersdal dog gøre noget ved. Men de 6 budgetpartier har besluttet at fastholde Danmarks laveste skatteprocent.

Formålet med udligningen er at sikre, at alle kommuner har nogenlunde samme beløb til at dække deres socioøkonomiske behov. Vi har beregnet, at det beløb, Rudersdal har til rådighed til velfærd og andre kommunale udgifter efter udligning er 3.200 kr. lavere end Danmarks gennemsnit. Ganget med antallet af borgere bliver underskuddet på 179 mio.kr. Dette underskud er skabt af den lave skat.
Derfor har Rudersdal færre penge til velfærd til børn og skoler og ældres hjemmehjælp. Derfor er kassebeholdningen i løbet af de sidste 4 år reduceret med 240 mio. kr. og er nu på vej imod minus 140 mio.kr. Enhedslisten finder budgetpartiernes håndtering af økonomien yderst uansvarlig.
Da vi blev medlem af kommunalbestyrelsen, håbede vi på et samarbejde med andre partier, som føler et socialt ansvar. Men de svarede: “Hvordan vil Enhedslisten så løse de økonomiske udfordringer i Rudersdal? “Hæve skatten” er det eneste svar, vi hører, og det uanset, at Enhedslisten har fået forklaret adskillige gange, at det ikke lader sig gøre at hente 120 millioner kroner på denne måde.” (Axel Bredsdorff, Lokallisten, og Jens Bruhn, Socialdemokraterne, Frederiksborg Amtsavis 28/9-15)
Hvad gør Enhedslisten, når vi har indset, at Rudersdal er i økonomisk uføre? Og når vi taler for døve øre til de fleste kommunalbestyrelsesmedlemmer? Vi appellerer til vælgerne. Vis ved valget til november, at I ønsker en anden kurs!
Jacob Jensen
Kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten

Denne tekst er også sendt som et læserbrev til Frederiksborg Amtsavis