Enhedslisten er som det eneste parti i byrådet udenfor budgettet for 2015

Det står nu klart for EL Rudersdal at budgettet for 2015 er et nedskæringsbudget, der gør det umuligt at opretholde en rimelig service over for borgerne.

Det uddybber EL’s byrådsmedlem, Jacob Jensen: “Rammerne for dette budget er skabt af de traditionelle folketingspartiers skattelettelser, økonomiaftaler og budgetlov. Det siger de ledende politikere i Rudersdal dog ikke. De forsikrer, at ‘serviceniveauet pr. bruger som udgangspunkt bliver opretholdt’. Deres bekymring er stigende udgift til grundskyld. Enhedslistens hovedbekymring er, at serviceniveauet hverken kan eller bliver opretholdt.”

 

Ældreplejen skæres ned

Jacob Jensen forklarer videre: “Budgettet for ældreplejen fortsætter tidligere års nedskæringer. Det skjules i et budget, som er vanskelig at gennemskue. På papiret øges ældrebudgettet for 2015 med 21,5 mio.kr. over 2013-regnskabet – en 3,5 procents forøgelse. Vi gjorde indsigelse imod, at indtægtsnedgang i ejendomsadkinistration med mere blev bogført som budgetforøgelse. Når sammenligningen baseres på bruttoudgifterne, er forøgelsen ifølge forvaltningens egen beregning kun 6 mio. kr. – det vil sige mindre end en procent af bruttobudgettet. Da kommunen forventer ca. 4 procent flere ældre, 80+ år, over to år, skulle ældrebugettet have været øget med 24 mio. kr., hvis løftet om opretholdelse af samme serviceniveau pr. bruger var opfyldt. De 6 mio. kr. opbruges til administration og hjælpemidler, som kan øge ældres livskvalitet. Men det retfærdiggør ikke nedskæringer af den øvrige ældrepleje, de ‘varme hænder'”. Nedskæringen vil fortsætte. Budgetforliget omfatter yderligere 20 mio. kr. nedskæring af hjemmeplejen over fire år på grund af forventet besparelse ved hjælpemidler/genoptræning.

 

Også skolerne rammes

Jacob Jensen fortsætter: “Også skolerne rammes med en nedskæring på 23,1 mio. kr., det vil sige 4,6 procent. Det forventede elevtal reduceres med 1 procent. I modsætning til ældreområdet er der klare linier. I februar vedtog kommunalbestyrelsen, at skolereformen er forudsat finansieret af lærernes øgede undervisningstid og overførsel af ressourcer fra SFO/SFK til skolen.” Tvungen forberedelse på skolen kaldtes ‘effektivisering af lærernes forberedelse’. Vi tror ikke, at skolereformens store ændringer kan finde sted inden for dette budget på en ansvarlig måde.

 

Spørgsmål og vores svar

Jacob Jensen stiller sig følgende spørgsmål: “Hvad før kommunen, hvis skolerne overskrider budgettet ? En skole som Bistrupskolen har gæld på 2,5 mio. kr. fra tidligere års overskridelser. Og han svarer selv: “De skal afvikles ved yderligere besparelser fremover. Det rammer elevernes undervisning.”

 

Vores ønsker blev ikke tilgodeset

Enhedslisten havde også et ønske om en ombudsmand/borgerrådgiver som Lyngby og andre kommuner. Det blev refereret til borgerdialogudvalget og bliver måske til noget. Af andre ønsker kan nævnes skaterbaner for unge i Holte/Nærum og Vedbæk, oprettelse af forsøg på socialøkonomiske virksomheder, et kommunalt eller regionalt hospice og modersmålsundervisning for børn og unge fra den 3. verden. Ingen af disse ønsker blev tilgodeset ved budgetforliget.

 

Derfor var vores svar et Nej

EL Rudersdal mener ikke, at vi kan lægge stemme til besparelserne i budgettet. De partier på Christiansborg, som har lagt de snævre rammer, har også klart flertal i kommunalbestyrelsen. Vi synes, at det er rimeligt, at de selv påtager sig det fulde ansvar over for borgerne i Rudersdal. Og Jacob Jensen slutter: “Men vi vil naturligvis stadig deltage i arbejdet for at sikre, at borgerne får det bedst mulige ud af de midler, som er til rådighed.”