Enhedslisten i Ruderdal ønsker alle borgere i Rudersdal kommune et rødt og solidarisk nytår

1. januar 2017

Vi vil i det kommende år fortsætte vores arbejde for større lighed, en solidarisk velfærd, større bæredygtighed og imod de nedskæringer og takstforhøjelser, som 2016 har været præget af. Og at de mange voldelige internationale konflikter, der har præget året 2016 kan blive bilagt til fordel for fredelige løsninger.

Dette vil præge vores arbejde både lokalt i kommunen og inde i Folketinget.

Kommunens budget for 2016 var præget af nedskæringer. Vi vil i det nye år fortsat deltage konstruktivt i kommunalbestyrelsens arbejde – men vi må konstatere, at det store flertal her ønsker noget andet end os. I den forbindelse vil vi fortsætte med at holde det løfte, vi gav vores vælgere ved sidste kommunevalg – nemlig at vi i kommunalbestyrelsen vil stemme for de mindste forbedringer og imod de mindste forringelser. Der har desværre været for få af forbedringerne.

Jeg håber på, at år 2017 vil betyde forbedringer for samfundets økonomisk dårligst stillede grupper: de arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagerne og folkepensionister uden andre midler. Den rigtige løsning er at skabe flere jobs til de arbejdsløse – ikke at nedskære understøttelsen og kontanthjælpen. Vi forslår derfor, at en nedsættelse af arbejdsugen til 30 timer sættes på dagsordenen. Og at hårdtarbejdende og nedslidte borgere skal have bedre muligheder for at komme tidligere på pension – ikke senere.

De sidste mange år har skabt stadig stigende økonomisk ulighed – Vi vil af al kraft arbejde mod denne udvikling.
Og på at der investeres i en progressiv og bæredygtig energipolitik – og i en miljøpolitik som sætter flertallets interesser over de store landbrugs interesser.

 

Jacob Jensen

Kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten