Enhedslistens tale ved afslutningsdebatten

Per Clausens tale, afholdt 31. maj 2011:
Debatten i dag tegner et tydeligt billede af, at VKO-æraen i dansk politik står ved sin afslutning.
Køn er afslutningen ikke. Med stigende desperation klamrer man sig til taburetterne. Det ene luftkastel efter det andet præsteres under stort hurlumhej – selv om kendsgerningen er, at flertallet er væk og det derfor kun er skrækken for vælgernes dom, der forhindrer, at der udskives valg.

Solidarisk økonomisk politik, tak
I modsætning til statsministeren ser vi frem til den dom. Meget tyder på, at Enhedslistens muligheder for at arbejde for en solidarisk økonomisk politik, en ambitiøs klima- og miljøpolitik og en anstændig udlændinge- og flygtningepolitik i folketinget vil blive langt bedre efter valget.

Enhedslisten står til fremgang og det ser ud til, at vi får et nyt flertal, hvor Enhedslisten vi få de afgørende mandater.

VKO’s sande ansigt og DF’s hykleri
De seneste ugers begivenheder har dokumenteret indholdet i VKOs politik.
Dem der aldrig blev inviteret med til festen skal betale regningen for finanskrisen. Mens bankdirektørernes lønkonti svulmer, sendes regningen til de arbejdsløse, til de lønmodtagere, som har knoklet hele deres liv, til de uddannelsessøgende og til alle dem, der er afhængig af den offentlige velfærd.   

DFs formand Pia Kjærsgaard er stolt. Det kan jeg godt forstå. Hun har sat en helt ny standard i form af vælgerbedrag og hykleri. Regningen er betalt siger hun. Det er rigtigt. Regningen for skattelettelserne til de rigeste er sendt videre til de grupper, som aldrig er blevet forkælet. Til dem der altid har skullet betale. Til dem DF altid har påstået, de forsvarede.

VKOR vil have arbejdsløshed frem for efterløn
Reelt er efterlønnen afskaffet. I stedet for at skaffe arbejdspladser til de arbejdsløse øges antallet af arbejdsløse, fordi VKOR har vedtaget, at det er bedre for samfundet, at mennesker er arbejdsløse, end at de får efterløn.

Der skabes ikke en eneste ny arbejdsplads ved at reducere antallet af efterlønsmodtagere og pensionister, men der bliver flere arbejdsløse. Ligesom det ikke skaber en eneste ny arbejdsplads at fratage de arbejdsløse deres forsørgelsesgrundlag efter to års arbejdsløshed, men det skaber flere fattige..

Konsekvensen af regeringens politik er, at lønmodtagernes andel af samfundskagen reduceres med fem procentpoint frem mod 2020. Afkortningen af dagpengeperioden og tilbagetrækningsreformen skal yderligere presse lønnen ned.

Regeringen vil presse lønnen ned
Overvismanden lægger ikke skjul på, hvad formålet er.
Hvis vi satte 200.000 mennesker af på en kaj i Danmark, så ville det på kort sigt øge arbejdsløsheden med 200.000, men på langt sigt vil lønnen tilpasse sig den nye markedssituation og så vil beskæftigelsen igen stige, sagde han i et forsøg på at være pædagogisk.  

Spørgsmålet er så. Hvor langt skal lønnen ned og hvor lang tid går der før antallet af arbejdspladser stiger igen. Fra 1973 til 1993 steg arbejdsstyrken med 320.000. Der kom imidlertid ingen nye arbejdspladser, så i løbet af disse 20 år steg arbejdsløsheden med over 300.000.

Nedskæringer og kontroltyranni
Den offentlige service og de offentligt ansatte rammes ikke bare af 0-vækst og de nedskæringer, der følger af dette.
Ønsket om detailregulering og kravet om udbud og privatiseringer fører til, at flere og flere ressourcer bindes i bureaukrati. Vi har fået et begrebskontor, hvor dygtige mennesker spilder deres tid på over flere sider at beskrive, hvad et toiletbesøg og hvad et måltid er. SOSU-assistenterne slæber rund på lange beskrivelser af, hvordan man kun skal tørre støv af på vandrette flader og hvor mange sekunder, man må bruge på dette.

Alt sammen fordi den offentlige sektors serviceydelser skal kunne sendes i udbud. Det kræver, at priser og ydelser kan sammenlignes og kontrolleres.
Der skal gøres op med et regime, hvor de privilegerede forgyldes på andres bekostning, hvor nedskæringer og et bureaukratisk helvede ødelægger den offentlige service og arbejdsglæden for de offentligt ansatte og hvor hver dag byder på en ny nederdrægtighed over for indvandrere og flygtninge.

Enhedslisten slås for et klart alternativ til denne politik.

Grøn fremtidsfond skal løse klimaudfordringen
Vi vil skabe nye arbejdspladser gennem investering i energibesparelser, vedvarende energi og kollektiv transport. Arbejdsløsheden skal nedbringes som et led i at løse klimaudfordringen. Gennem etableringen af en fremtidsfond. – finansieret at en mere effektiv beskatning af Nordsøenergien – hvor AP Møller og de multinationale olieselskaber har haft et ekstraordinært overskud på 76 milliarder kroner siden 2003 – og af en fremrykning af beskatningen af en meget lille del af pensionsopsparingen – skaffer vi midler til grønne investeringer, der kan skabe over 50.00 nye arbejdspladser hvert år de næste fem år.

Enhedslisten står fast på, at klima- og miljøudfordringen skal løses. Vi skal nedbringe vores ressourceforbrug og vores forurening. Vi vil skabe plads for udvikling og velstand for de fattige mennesker på kloden. Vi vil overlade en jord til vores børn og børnebørn, som giver mulighed for fortsat udvikling og velfærd.

Socialt og økonomisk ansvarlig plan
I Enhedslisten opfatter vi den offentlige sektor som en ressource, hvor der hver dag produceres værdi til glæde for os alle. Jeg har mere glæde af, at vi har et godt uddannelsessystem, er god ældrepleje, gode vilkår for vores børn i børnehaverne, et spændende kulturliv, end af at få nye skattelettelser, så vi kan købe den tredje fladskærm til vores hjem.

Alle der tjener over ½ mio. kr. skal betale det samme i skat som de gjorde i 2009, det vil give 7,3 mia. kr. mere, hvilket vil betyde at kommunerne ikke behøver at skære på velfærden.

Det handler ikke kun om flere penge til offentlig service. Det handler også om at slippe de offentligt ansatte fri for den kontrol, den mistro og det bureaukrati, der alt for længe har præget den offentlige sektor. Vi tør godt slippe medarbejdere og brugere af den offentlige service fri og lade dem selv tage stilling til, hvordan arbejdet konkret skal udføres. F.eks. skal vi stadig have lov til at bestemme, hvordan vi vil leve – også selv om vi på grund af alder eller sygdom er blevet afhængig af andre menneskers hjælp. Valget mellem forskellige udbydere skal erstattes med selvbestemmelse over ydelsens indhold.

Efter valget: Efterlønnen reddes
VKORs angreb på efterlønnen skal afvises og forringelserne af dagpengesystemet rulles tilbage. Umiddelbart efter næste valg skal vi suspendere VKORs afkortning af dagpengeperioden, sådan at de tusindvis af mennesker, der frygter at falde ud af dagpengesystemet i juli 2012 sikres. Så har vi tid til at udforme et nyt dagpengesystem, hvor vores hovedsynspunkt er, at ingen som aktivt står til rådighed for arbejdsmarkedet – det vil sige søger arbejde og tager relevant efteruddannelse – skal tabe retten til dagpenge, fordi der ikke er noget arbejde til hende.

Revolutionen i de arabiske lande er årets positive begivenhed. Den viser, at kravet om retfærdighed, demokrati og respekt for menneskerettigheder også opstår i lande, hvor de vestlige magthavere havde indstillet sig på støtte korrupte diktatorer for at sikre de vestlige økonomiske og politiske interesser.

Støt demokratibevægelserne
Disse revolutioner understreger behovet for en ny aktivistisk udenrigspolitik. Støtte til demokratiske folkelige bevægelser, aftaler der understøtter lokalbefolkningens muligheder for social udvikling og sikring af menneskerettigheder skal træde i stedet for krigseventyr, der aldrig fører til noget godt.

Enhedslisten ønsker en solidarisk økonomisk politik, en ambitiøs klima og miljøpoliti og en anstændig udlændingepolitik. Det kræver ikke bare et nyt flertal og en ny regering. Vi skal også have en helt anden politik.