Forår i Rudersdal: GF, medlemsmøde, Årsmøde

Vi har haft travlt i afdelingen siden kommunalvalget i 2021. Christoffer arbejder aktivt i KB, Økonomiudvalg og 3 andre udvalg. Vi har flere baggrundsgrupper i gang: Miljø- og klima, Børn- og skole, social- og sundhed. I februar fik vi valgt ny bestyrelse ved GF, i marts holder vi medlemsmøde, hvor vi vælger delegerede og forbereder os til Årsmødet. I maj – gælder det årsmødet, hvor partiets politiske retning fastsættes. 🙂