Gør plads til at børn og unge kan dyrke idræt i Holte

14. november 2017

Pladsproblemet i Holtehallerne har nået til det punkt, hvor klubberne må afvise nye medlemmer. Og hvor kommunen dikterer, at de unge nu kun må træne 2 gange om ugen, for at spare halplads. Holte IF har siden 1999 forsøgt at få en dialog med kommunen for at få bygget en ny hal ved Rudegård Idrætsanlæg. Klubberne har bekostet 100.000 kr. til arkitekttegninger af en ny hal. Men alligevel er der gået næsten 20 år uden noget resultat. Imens er behovet for halplads bare vokset. Er det en måde at behandle de lokale unge på? Nej, det er et tegn på at idrætsområdet ikke har været eller bliver prioriteret. Ifølge kommunen mangler der penge til blandt andet parkeringspladser i klubbernes budget for hallen. Omvendt siger klubbernes ledere, at det er muligt realisere den nye hal billigere end det som kommunens administration angiver. Afsæt nu penge til en foranalyse af halprojektet. Lyt til hvad klubberne har behov for – og skru ikke omkostningerne unødigt op. Få nu bygget den Holtehal 3 på Rudegård stadion. Hvis der er en vilje – så der en vej!

Peter Ussing
Kandidat for Enhedslisten

Dette læserbrev er sendt til Rudersdalavis og Frederiksborg Amts Avis