Hvad er de reelle normeringer i Rudersdal?

Hvad er de reelle normeringer i Rudersdal?

https://www.e-pages.dk/rudersdalavis/1212/assets/a357015933i0016_max1024x.jpg

I Rudersdal er der 5 vuggestuebørn og 10 børnehavebørn pr. voksen i vores daginstitutioner. Det er de tal, jeg får, når jeg bruger Fredensborgs omregningstabel.

Tabellen er et værktøj, som er udviklet og igangsat af børne- og skoleudvalget i Fredensborg Kommune i samarbejde med BUPL og FOA.

Årsagen til, at jeg ikke har brugt normeringerne fra Danmarks Statistik er, at de ikke fortæller noget som helst om den virkelighed, børnene må leve med. Der er tale om rene “papirnormeringer.”

Det slår chefkonsulent Bjarne Mann fra Danmarks Statistik også fast i sin udtalelse til TV-programmet Detektor på DR1:

“Det har aldrig været intentionen, med udgangspunkt i de her normeringstal (fra Danmarks Statistik), at det er tal, der skal kunne genkendes nede i den enkelte daginstitution.”

Forskning peger på, hvor afgørende de første 1000 dage er i et barns liv for trivsel og muligheder videre i livet. Det ansvar må vi være os bevidst og sikre kvaliteten i kommunens dagtilbud ved at give de statsligt finansierede minimumsressourcer medvind og som kommune tilføre yderligere midler til mere pædagogisk personale.

Kvaliteten af det pædagogiske arbejde og normeringerne hænger uløseligt sammen. I Enhedslisten arbejder vi ikke bare for bedre normeringer, men også for, at opgørelserne afspejler den reelle normering.

Det betyder, at vi skal udregne forholdet mellem antal børn og voksne for den enkelte institution, uden at medregne ledere, køkkenpersonale, sygemeldte og medarbejdere på barsel.

En sådan beregning vil give forældre, politikere og personale et retvisende billede af, hvor meget tid der reelt bruges sammen med børnene, og på den måde har vi et faktuelt grundlag at arbejde ud fra.

De dårlige normeringer i Rudersdal kalder på handling og en klar strategi, der skal lede os hen mod reelle minimumsnormeringer.

I Enhedslisten vil vi derfor opfordre til, at der udarbejdes en plan for, hvordan vi får de nuværende normeringer, fra 5 og 10 ned til 3 og 6 for henholdsvis vuggestuer og børnehaver.

I Enhedslisten er vi klar til at prioritere børnene, sætte ressourcer af og samtidig sikre, at ingen pædagoger står alene med en større børnegruppe sidst på eftermiddagen.

Er der mon andre partier, der vil være med til at prioritere børnene og sikre reelle minimumsnormeringer?

Debat: Rudersdal Avis 31/3 2021