IMOD SOCIALDUMPING

Af Joachim Lange, kandidat til kommunalvalget for Enhedslisten

Når arbejdsopgaver udbydes skal der indføres arbejds- og sociale klausuler. Med en arbejdsklausul kan man tvinge en leverandør til at følge de løn- og arbejdsvilkår der gælder i danske overenskomster. og det er vigtig for lønnen i Danmark fastsættes i overenskomsterne- ikke ved lov. Arbejdsklausulen skal ikke blot gælde for hovedfirmaet, men også for underleverandørerne plus kædeansvar når arbejdsklausulen ikke alene forpligter hovedfirmaet, men også gælder for de underleverandører, som hovedfirmaet har hyret til opgaven.

Hvis kædeansvaret ikke skrives ind i arbejdsklausulen, bliver det alt for nemt at smyge sig udenom.

Det grundlæggende princip er, at hovedentreprenøren har ansvaret og hæfter for eventuelle brud på arbejdsklausulen, uanset om fejlen ligger hos en underleverandør. Kommunen bør som arbejdsgiver gøre sit yderste for at bidrage til fuld beskæftigelse, samt gennemføre særindsatser overfor særlig udsatte grupper og det kan man gøre ved at lave sociale klausuler. ved sociale klausuler stiller man krav om at ansætte et vist antal handikappede, unge ledige eller fleksjobbere. Klausulen kan også fastholde medarbejdere og undgå nedslidning. Enhedslisten arbejder desuden for en jobrotation. De arbejdsløse der roteres ind skal arbejde på overenskomstmæssige løn og vilkår og dermed optjene dagpengeret.