Ja, arveafgift skal ind i i de kommunale udligningsordninger

 

17. oktober 2017

Skal arveafgift ind i udligningsordningen?

Det spørger Kenneth og Buster (K). Udligningsordningen sikrer, at kommunerne har nogenlunde samme beløb til at dække udgiftsbehovet. Rudersdals skoleelever, folkepensionister, invalidepensionister osv. skal ikke have mindre end i andre kommuner, fordi de bor i en velstående kommune.

Rudersdal har landets højeste indkomster. Derfor betaler Rudersdal udligning til fattigere kommuner. Samme princip som indkomstskatten: De velstående bidrager mere til skolebørn og pensionister end andre skatteydere.

Enhedslisten har udregnet, at en borger i Rudersdal har 3.200 kr. mindre til rådighed til velfærd og andre kommunale udgifter end kommunens beregnede udgiftsbehov. Finansministeriet baserer udligningsberegningen på kommunernes gennemsnitsskat, 24,9%. Havde Rudersdal opkrævet samme skat, ville kommunen have haft lidt mere end gennemsnittet til rådighed. Men de konservative og de andre partier har besluttet, at Rudersdal skal have landets laveste kommuneskat. Det er årsagen til underskuddet, velfærdsforringelserne og kommunens lave kassebeholdning. Det er IKKE uretfærdighed i udligningsordningen.
Indkomstforskellene i Danmark er voksende. Skat og udligning reducerer forskellene. Fjernes arveafgiften, øges forskellene. De konservative finder det amoralsk, at de velstående betaler mere arveafgift end andre. Enhedslisten finder det amoralsk at fortsætte den løbende forøgelse af indkomstforskellene. Arv bør beskattes/udlignes ligesom anden indkomst. Vi ønsker mindre ulighed, ikke mere.

 

Jacob Jensen
Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten

Dette læserbrev er dags dato sendt til Rudersdalavis og Frederiksborg Amtsavis