Kandidater KV21

Det stærke hold – Med Christoffer som spidskandidat:

Forreste række fra venstre:

Vibeke Baden Laursen: Bor i Skodsborg. Autodidakt journalist, medlem af Handicaprådet. Politiske mærkesager: social- og sundhedspolitik, ligestilling, retfærdighed og socialt ansvar i den offentlige sektor.

Lisette Jespersen:  Bor i Kajerød. Arbejds- og organisationspsykolog, frivillig i Børns Vilkår og Cyklistforbundet. Politiske mærkesager: Børne- og Skolepolitik især sårbare børn, arbejdsmiljø for kommunens ansatte, bedre forhold for cyklister og fodgængere

Hanne Nicolaisen: Født i Trørød – bor i Birkerød. Har arbejdet som sagsbehandler i pensionsafsnittet, og udgående kontaktperson i socialpsykiatrien – og i botilbud. Frivilligt arbejde: Hjerteforeningen Rudersdal og Politiske mærkesager: Bedre vilkår i hjemmeplejen/til gavn for brugerne, ældreområdet og biodiversitet.

Bagerste række fra Venstre:

Aleksandra Maria Spangsege Bor i Birkerød, født og opvokset i Holte. Arbejder i servicebranchen. Mor til to store børn. Politiske mærkesager: Socialpolitik, det specialiserede socialområde, Derudover børn og unge, integration og grøn omstilling.

Peter Ussing: Bor i Nærum. Arbejder med design og udvikling af it-systemer – de sidste mange år som it-arkitekt. Politiske mærkesager: Boligpolitik, byplanlægning, vedvarende energi og grøn omstilling

Anders Olesen: Bor i Bistrup. Uddannet tømrer og faglig aktiv. Ansat i Enhedslisten som Faglig koordinator. Mærkesager: Arbejdsmarked, ligeløn

Spidskandidat Christoffer Emil Jørgensen: Vokset op og bor i Birkerød, familiefar, uddannet administrations-økonom og arbejder med børn, unge og ældre gennem svømning og idræt. Politiske mærkesager er grøn omstilling, bedre forhold for børnene og et inkluderende fritidsliv.

Stine Kærulf Andersen  Bor i Holte. Miljøtekniker i Miljøstyrelsen. Har været TR og  medarbejderrepræsentant. Aktiv i ”Arternes ambassade”. Mærkesag: Miljøpolitik