Kebabvognen på Birkerød station – hvem besluttede opsigelsen?

29. oktober 2017

Den 9. august, en uge efter opstarten, blev kebabvognes ejer, Aslan, sagt op med en måneds varsel. Før da havde Miljø- og Teknikudvalget intet møde. De politikere, som besluttede opsigelsen, må selv forklare sig – og ikke pege på udvalget.

På udvalgsmødet 13. september rejste et udvalgsmedlem sagen for første gang. Udvalget blev fortalt, at kontrakten var opsagt til 1. november. Jeg blev kontaktet af pressen. Jeg mente ikke, at Aslan havde fået en anstændig behandling. Udvalgsformanden Court Møller fortalte 21. september Rudersdalavis, at “det er udvalgets medlemmer, der besluttede at opsige aftalen, efter at de blev orienteret om, at tilladelse var givet”. Men ingen beslutning blev taget – i øvrigt kan ingen beslutning tages udenfor dagsordenen.

Efterfølgende bad jeg udvalgsformanden om en redegørelse og at få sagen på dagsordenen. Det skete ikke på oktobers møde, hvor vi blot blev fortalt, at opsigelsen var udskudt til 31. marts 2018.

Et muligt gæt på årsagen til den kaotiske opsigelse, er salget af to grunde bag kebabvognen. Enhedslisten stemte imod salget og ønskede området benyttet til stationsnær parkering. Der arbejdes nu på nye projektplaner. Hvorfor ikke lade kebabvognen blive stående i planlægningsperioden?

Jacob Jensen

Kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten

Denne tekst er sendt som et læserbrev til Rudersdalavis