Kandidaterne i 2017

Enhedslisten Rudersdal har valgt sine kandidater til efterårets valg i 2017 til kommunalbestyrelsen

Kandidater 2017

Billedet viser i denne orden: Jacob, Peter, Vibeke, Farrokh og Lisette

12. marts 2017

Pressemeddelelse

Enhedslisten Rudersdal har på sin generalforsamling valgt sine kandidater til efterårets valg til kommunalbestyrelsen. Vi vil lokalt arbejde for et grønnere miljø med mere vedvarende energi, affaldssortering og genbrug samt for opførelse af mere alment byggeri i kommunen. Vi vil arbejde imod nedskæringer i velfærden, herunder på ældreområdet og i folkeskolen. På budgetområdet vil vi om nødvendigt støtte en forhøjelse af kommuneskatten for at undgå nedskæringer. Vi vil være en fast stemme imod social dumping ved udførelse af kommunale opgaver. I kommunalbestyrelsen vil vi arbejde konstruktivt for at nå vores mål i samarbejde med de øvrige grupper; men betragter det som naturligt at stemme imod forslag, vi ikke kan støtte.

Som spidskandidat genopstiller vi byrådsmedlem Jacob Jensen bosiddende i Birkerød gennem 13 år. Jacob er uddannet civilingeniør fra bygningslinjen og har arbejdet som ingeniør både i Danmark og Afrika, nu pensioneret. Sidder nu som medlem af Teknik – og Miljøudvalget og Byplanudvalget. Det er Jacobs opfattelse at den stramme politiske styring i kommunen hæmmer kommunens ansatte i at udføre deres opgaver ud fra deres faglighed.

På andenpladsen opstiller vi Lisette Jespersen, tilflyttet Birkerød for 3 år siden. Lisette er uddannet arbejds – og organisationspsykolog. Har arbejdet med arbejdsmiljø og været aktiv i sin fagforening i en lang årrække og er bl.a. optaget af at sikre et godt arbejdsmiljø for kommunens ansatte.

På tredjepladsen opstiller vi Peter Ussing, bosiddende i Nærum. Peter har boet i kommunen siden 1990. Arbejder med design og udvikling af it-systemer som It-arkitekt. Har i mange år været aktiv i fagforbundet PROSA, hvor han har besiddet en række tillidsposter, herunder været valgt som forbundsformand i 6 år.

På fjerdepladsen opstiller vi Farrokh Jafari. Har boet i Danmark i 33 år, heraf de sidste 11 år i Birkerød. Farrokh er uddannet stærkstrømsingeniør og arbejder som ledende ingeniør. Har i en årrække været aktiv i antiracistisk arbejde og optaget af omlægning til vedvarende energi.

På femtepladsen opstiller vi Vibeke Baden Laursen bosiddende i Skodsborg. Vibeke fungerer som journalist, tilknyttet medlemsbladene i Dansk Handicap Forbund – HandicapNyt og Nyt fra Forældrekredsen. Har arbejdet med handicappolitik i mere end 25 år, både på nationalt og internationalt plan.