Regnskab 2021

Nærum, 15. februar 2022
Resultatopgørelse/driftsregnskab for Enhedslisten, Rudersdal – år 2021
Indtægter    
EL Landskontor, kontingentandel og tilskud 11.500,00
Rudersdal Kommune, stemmepenge 16.317,50
Partiskat, lokalt opkrævet, se note 1 10.121,00
Medlemsbidrag, note 2 11.015,00
Indtægter i alt 48.953,50
Udgifter
Mødevirksomhed, se note 3  2.984,00
Kursusvirksomhed, se note 4  2.700,00
Rudersdal Folkemøde, Havarthigården  1.584,75
Frimærker/kuverter                0
Valgkamp, se note 5 34.074,70
Bevillinger 0  
Øvrige udgifter,                                                                                                                                                                                               

  3.087,75                                

Udgifter i alt 44.430,45                                                    
Årets resultat   4.523,05
note 1:  Kommunalbestyrelsesmedlem Jacob Jensen har i partiskat for året 2021: 7.656,- kr.

note 1: Partiskat for andre medlemmer, for honorar som tilforordnede ved kommunalvalget: 3.003,- kr.

note 2: Medlemsbidrag til valgkampen, ingen bidrag over 2.000, – kr.

note 3: Offentlige møder, Vedbæk havnedag og Birkerød  Kulturnat

note 4: Kommunalpolitiske seminarer

note 5: Kommunalvalg november 2021
Balance 2021
Balance, primo:
Bank 13.463,73
EL Konto               75,02
Egenkapital         13.388,71
                                                             13.463,73       13.463,73
       
 

 

 

Balance, ultimo:

   
Bank 22.157,66  
  EL Konto 4.245,90
  Egenkapital   17.911,76
22.157,66 22.157,66