Regnskaber 2018-20

2020

 • Revideret Regnskab 2020 
 • Nærum, 15. februar 2021

  Du kan læse det reviderede regnskab på PC. hvis du følger ovenstående link

  Resultatopgørelse/driftsregnskab

  for Enhedslisten, Rudersdal – år 2020

  Indtægter
  EL Landskontor, kontingentandel og tilskud 11.500,00
  Rudersdal Kommune, stemmepenge                0
  Partiskat, lokalt opkrævet, se note 1   7.018,00
  Medlemsbidrag, note 2                0
  Indtægter i alt 18.518,00
  Udgifter
  Mødevirksomhed, se note 3                0
  Kursusvirksomhed, se note 4  1.650,00
  Rudersdal Folkemøde, Hawarthigården, se note 5                0
  Frimærker/kuverter                0
  Valgkamp, se note 6                0
  Bevillinger                0
  Øvrige udgifter, se note 7                                                                                                                                                                                                 

    2.693,75                                

  Udgifter i alt   4.343,75                                                    
  Årets resultat 14.174,25
  note 1:  Kommunalbestyrelsesmedlem Jacob Jensen har  i partiskat for året 2019 indbetalt           7.018,00
  note 6: Ingen udgifter i år
  note 7: Bankgebyrer og udgifter til værktøjer omkring det kommunale arbejde
  Balance 2020
  Balance, primo:
  Aktiver       Passiver
  Bank 9.139,48
  Kasse                                                                           –
  EL Konto                                                                       9.012.02
  Egenkapital            127,46
                                                              9.139,48         9.139,48
  Balance, ultimo
  Aktiver Passiver
  Bank 13.463,73
  Kasse 0,00
  EL Konto 837,98
  Egenkapital 14.301,71
  14.301,71 14.301,71
  Dato Peter Ussing, Kasserer                  Dato        Joachim Ellehave Lange, Revisor
     

              /3 2021

                          /3 2021

   

2018