Kypergården – en sandfærdig udlægning

29. januar 2017

Sagen om Kypergården i Trørød har fået en lidt ubehagelig drejning. Byplanudvalgets formand Axel Bredsdorff (Lokallisten) udtaler i Frederiksborg Amtsavis 25/1, at “Jacob Jensens (Ø) udlægning ikke er sandfærdig.” Borgmester Jens Ive (Venstre) støttede hans fremstilling på kommunalbestyrelsesmødet. Anklagen skyldtes, at jeg havde bekræftet beboernes udlægning af sagsforløbet.

I korte træk er forløbet, at kommunen havde engageret en trafikekspert til at sammenligne to udkørselsmuligheder fra Kypergården. Trafikeksperten konkluderede “at udkørsel fra Kypergården til Kohavevej er sikrest”. Byplanudvalgets medlemmer blev ikke informeret herom. Vi fik kun forvaltningens egen vurdering, at Trørødgårdsvej var den bedste adgangsvej. Kort før byplansmødet sendte beboerne trafikekspertens rapport til udvalgsmedlemmerne. Kun derfor kendte vi til den. Sagsfremstillingen findes på kommunens hjemmeside, byplanudvalgets dagsorden 30/11-2016, trafikal vurdering dateret 15/8-2016. Trafikekspertens undersøgelser nævnes ikke.

Jeg kaldte dette sagsforløb “uprofessionelt”. Alt relevant materiale bør forelægges udvalget. Naturligvis skal forvaltningen også fremlægge sin egen indstilling. Axel Bredsdorff finder, at beboerne ikke burde bebrejde forvaltningen noget: “Det er os politikere, de kan klandre”. Han og borgmesteren ved jo bedre end jeg, hvem der besluttede ikke at lægge trafikekspertens vurdering frem for byplanudvalget.

Axel Bredsdorff kritiserer også trafikeksperten: “Moe har ikke undersøgt udkørselsmulighederne. De har undersøgt reaktionshastighederne, hvor de har gået ud fra, at terrænet er helt fladt, og de har ikke set på, at udkørslen ligger tæt på Rundforbivej.” Mener udvalgsformanden dermed, at disse påståede mangler diskvalificerer den til opgaven hyrede trafikekspert?

I Rudersdalavis skriver Axel Bredsdorff om “mange interesser” i denne sag. Åbenbart skal de eksisterende beboers interesser ikke imødekommes. Udkørsel fra Kypergården sker nu til den tilstødende Kohavevej. I Enhedslisten forstår vi ikke, hvilke interesser der tilgodeses ved at vende Kypergårdens trafik til Trørødsgårdsvej. Ifølge trafikeksperten er det ikke bilisternes trafiksikkerhedsinteresser. Men hvilke interesser er det så?

Jacob Jensen
Kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten

Denne tekst er dags dato sendt som et læserbrev til Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis