Massive besparelser med afskedigelser til følge i Røde Kors

Luis Monteiro:

Er ked af, at justitsministeriet har bestilt en rapport (hos McKinsey) vedrørende sammenligning af tal blandt operatørerne af asylopgaven i Danmark – en rapport, der tilsyneladende ikke tager højde for kvaliteten i asylopgaven og vores faglige standarder m.v. Denne rapport er nu af regeringen stemplet som internt arbejdspapir og hemmelig – uden mulighed for aktindsigt, hverken for ledelsen eller medarbejderne!

Nu skal vi gennemgå en proces, der ender med, at vi siger farvel til en god portion gode og kompetente kolleger!

Men glad for, at Enhedslisten via J…ohanne Schmidt-Nielsen har stillet følgende spørgsmål til justitsministeriet via folketingets integrationsudvalg:

1. Vil ministeren oversende den nye KcKinsey-budgetanalyse af opgavevaretagelsen i Røde Kors’s asylafdeling, og oplyse, om den ligger til grund for eller har indflydelse på de dramatiske besparelser på udgifterne til indkvarteringen af asylansøgere, der fremgår af regeringens finanslovforslag for 2014 (§ 11.51.22) ?

2. Kan ministeren bekræfte, at Røde Kors’s asylafdeling og de kommunale indkvarteringsoperatører på asylområdet ikke har set den McKinsey-budgetanalyse… – og mener ministeren i bekræftende fald, at Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen har gjort det nødvendige for at opretholde en konstruktiv dialog med indkvarteringsoperatørerne ?

TAK til og RESPEKT for Enhedslisten!