Medlemsmøder

Her kan du finde referater af medlemsmøder og medlemsarrangementer vi har afholdt i december 2021 (evaluering af valgkamp, februar 2022 (efter generalforsamlingen) til februar 2023