Medlemsmøde 3. februar 2022 – Vi retter blikket fremad

Referat af medlemsmøde i Enhedslisten Rudersdal torsdag den 3. februar 2022 klokken 19-22

Mange vælgere har sat deres X ved Ø – Nu retter vi blikket fremad

Lisette orienterede om processen omkring valgkampen, valgresultat samt status fra KB og udvalg.

Partiet og Christoffer endte med at få et historisk godt valg i Rudersdal kommune. Christoffer blev ved konstitueringen formand for Folkeoplysningsudvalget, fik en plads i Økonomiudvalget, Børn- og skoleudvalget samt Miljø og Klimaudvalget. Partiet fik yderligere en håndfuld pladser i diverse bestyrelser.

 

Det vi skal snakke om på dette møde er, hvad vi skal arbejde på fremover.

Peter O. spurgte hvordan Lisette så på status på vores valgprogram. Se: (Valgprogram – Rudersdal (enhedslisten.dk) her efter valget? Svaret må være, at de 15 programpunkter – danner grundlag for Christoffers arbejde i KB og div. Udvalg. Det er det program baggrundsgruppe og bestyrelse tager udgangspunkt i, og valgprogrammet står som det vi har lovet vores vælgere. Derfor er det udgangspunktet for vores arbejde i de kommende 4 år. Der vil selvfølgelig være området hvor virkeligheden ændrer sig og hvor vi er nødt til at justere på den politiske retning. Og områder hvor vi bare ikke har set langt nok frem. Men det er også vigtigt, at vi forholder os proaktivt til lokalpolitiske emner, og tager spørgsmål op, der ikke nødvendigvis ”er på dagsordenen” i udvalg og KB.

Der er allerede nedsat 2 emne udvalg (baggrundsgrupper) omkring henholdsvis Klima og miljø samt et omkring skoler og daginstitutioner. Lisette forslog at vi nedsætter et tredje udvalg omkring social og ældrepolitik.

For at vi og Christoffer Kan være godt klædt på til det lokalpolitiske arbejde, er det vigtigt at så mange medlemmer som muligt bidrager med viden, erfaring og ressourcer.

Vi drøftede hvilke ressourcer vi har og hvordan vi skal prioritere dem

Christoffer vil gerne lave et forsøg med at orientere om hvad han laver i kommunalbestyrelsen og få det sendt ud til vores medlemmer. Lisette lagde vægt på at det skulle være kort og summarisk.

Christoffer vil generelt prioritere kommunikation om vores arbejde, både til vælgerne og vores medlemmer, meget højt.

Omkring ressourcer bad vi de enkelte fremmødte om at fortælle hvad de havde af viden, erfaringer og kompetencer at bidrage med. – og hvad de ”Brændte for”.

Det kom der følgende liste ud af:

Lisette: Børnepolitik, ældreområdet, socialpsykiatri, psykisk arbejdsmiljø, organisation, handikappolitik (erfaringer fra autismeforening, #enmillionstemmer samt ”For lige vilkår”), har kontakt til cyklistforbund og planlægning af cykelruter/stier.

Nanné: Brænder for klima, skoler og daginstitutioner. Aktiv i klimabevægelsen, børnebørn i institution og skole.

Hanne: Brænder for kollektiv trafik, som hun er afhængig af. Skolepolitik og det grønne område.
Christoffer: Daginstitutioner, skoler, (barn i børnehave/skole), klima, akutboliger, erfaringer med at være aktiv i foreningslivet, samt hvordan kan vi få mere indflydelse i kommunalbestyrelsen

Peter O: Sundhedspolitik, ældrepolitik, har som direktør i Hørsholm kommune været med til at involvere de ældre i at formulere en ældrepolitik, borgerinddragelse, beskæftigelsespolitik, økonomistyring, processen for tværgående prioritering og politikudvikling, Vi skal være proaktive.

Jørn H: Skolepolitik, godt lokalt netværk, tidligere aktiv orienteringsløber, medlem af DOF, vi skal koordinere med de andre kommuner i Nordsjælland og har kontakt til Tue i Hillerød,

Peter U. Boligpolitik, beskæftigelsespolitik, idrætspolitik, kommune og lokalplaner, klima og miljø, digitalisering og it, har siddet i bestyrelsen for Teknologirådet, der arbejder med borgerinddragelse

Regionspolitik, hvad kommer regionen os ved? Oplæg ved Peter Oreby Hansen

– Hvad sker der omkring regionsrådet: Peter er nu valgt som medlem af repræsentantskabet for Rudersdal afdeling, som et af de 9 valgte medlemmer af partiets regionsledelse for Region Hovedstaden

– Regionsledelsen er baggrundsgruppe for partiets medlemmer af Regionsrådet og giver mandat til vores gruppe: hvis der er uenighed blandt de valgte medlemmer lægger regionsledelsen partiets linje.

– Partiet har 6 ud af 41 medlemmer i Regionsrådet. Vi deltager sammen med alle andre partier i Regionsrådet i konstitueringsaftalen. Se aftalen her:

https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/PublishingImages/Sider/Konstituering-faldet-paa-plads-i-RegionHovedstaden/Endelig%20konstitueringsaftale%20for%20Region%20Hovestaden%20for%202022.pdf

Der er rigtig mange udfordringer på det regionale område:

– Funktionen af 112/1813 hotline-numrene.

– Stor mangel på personale

– Fødselsområdet er også stærkt underbemandet og i alvorlig krise

– Regionen kommer hele tiden længere væk fra de fastsatte servicemål for behandling som man selv har fastlagt

– Sundhedsudvalget i partiet arbejder med at forholde sig til regeringens kommende sundhedsudspil

– Vi vil involvere medarbejderne

– Så er der tobaksområdet, Danmark har 13.000 dødsfald årligt på grund af tobaksrelaterede sygdomme. Tobak er for billigt, op med cigaretprisen. Enhedslisten går ind for at regulere prisen for usunde varer og reducere prisen for de sunde varer

Der blev naturligt en del debat om dette spørgsmål. Men der var ikke opbakning til at forbyde salg af tobak i Danmark. Men til gengæld opbakning til at hæve tobakspriserne betydeligt.

Medlemsmøder. Vi nåede ikke at få kortlagt ønsker til medlemsmøder. Det er fortsat vigtigt, at bidrage med emner og gerne selv bidrage med gennemførsel af medlemsmøder.

 Generalforsamling:

Lisette opfordrede til at møde op til generalforsamling Lørdag den 26. februar, hvor der skal vælges ny bestyrelse og baggrundsgrupper.