Mens vi venter på de nye signaler

 

14. november 2017

Desværre har serviceniveauet på s-banen til Holte og Hillerød ikke været højt de
sidste 3-4 år. De faste pendlere har ofte ventet forgæves på tog eller længe på
togbusser. Der er ellers blevet arbejdet på at forbedre situationen. Skinnerne er
blevet skiftet ud og der er kommet et moderne signalsystem. Vi kan desværre
konstatere, at vi ikke ved hvornår signalsystemet faktisk kommer til at fungere.
Og nu skal letbanen også føres under s-banen ved Lyngby station – med de
problemer det vil give for S-togsdriften. Imens er der samtidig skåret ned på
busdriften. Vi foreslår derfor at bustrafikken forbedres nordpå mens vi venter.
Konkret foreslår vi, at busruten 184 forlænges fra Holte til Hillerød. Alternativt at
busrute 385 forlænges til Hillerød, og at der køres hyppigere i aftentimer og
weekender. Pendlerne har åbenlyst behov for alternative muligheder. Ellers vil
endnu flere bruge bilen i stedet for at bruge offentlig transport. Dette vil bidrage
til mere trafikkaos og forurening i myldretiderne. Vi har brug for at se realiteterne
i øjnene – ingen aner hvornår signalerne faktisk kommer til at virke. Der er
behov for bedre offentlig transport for borgerne i Rudersdal nu.

Lisette Jespersen
Fuglesangsvej, Birkerød
Kandidat for Enhedslisten, KV17