Minimumsnormeringer forbedrer bundlinjen

Christoffer Emil Jørgensen fra
Enhedslisten
Rudersdal har skrevet et debatindlæg til lokalavisen. SN.DK
Formanden for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen (V), red.) har tidligere udtalt, at han gerne vil have bedre normeringer i daginstitutionerne, men at det forudsætter, at økonomien er til det. I den forbindelse vil jeg gerne opfordre til, at blikket hæves fra regnearket og rettes mod virkeligheden. Det arbejde der foregår i institutionerne er for komplekst til en simpel formel. Tænkes der langsigtet, vil vores børn indgå med en væsentlig værdi i budgettet.
I Enhedslisten ser vi det pædagogiske personale som veluddannede mennesker og ikke bare “hænder,” som de ofte bliver omtalt i debatten. Hver dag ser vi, at de understøtter børns nysgerrighed og kreativitet, de yder omsorg og opbygger børns selvværd. Det er nogle af de grundelementer, der skal til for at gøre børnene motiverede og parate til skolen, og senere en ungdomsuddannelse.
Pædagogernes tid med børnene er et væsentligt bidrag til, at vi har en veluddannet og attraktiv arbejdsstyrke. Det vi lever af i Danmark.
Med bedre normeringer vil børn og familier opleve mere støtte i hverdagen. Samarbejdet vil kunne øges, når der er bedre tid. Det gør, at udfordringer ikke senere bliver til mere komplekse og dyre problematikker, både menneskeligt og økonomisk. En tidlig støtte og indsats er først og fremmest godt for det enkelte barn og trivslen som helhed.
I Rudersdal har vi det 5. højeste sygefravær på landsplan blandt personale i daginstitutionerne.
Det er en klar indikator for, at arbejdsmiljøet er på afveje. Målet må helt indiskutabelt være, at ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Rudersdal Kommune. Bedre normeringer kan forbedre vilkårene for de ansatte, og derved sænke det tårnhøje sygefravær. Pædagoger og medhjælpere har ret til løn under sygdom og samtidig skal der være råd til vikardækning.
Det er altså dyrt at have et højt sygefravær.
Kort og godt, så er reelle minimumsnormeringer en investering, der giver menneskelige, samfundsmæssige og økonomiske forbedringer. I Enhedslisten er vi klar til at handle og lave en klog investering!

Christoffer Emil Jørgensen