Mødeplan 2021-22

Årsmødeplan 2021/22 for EL Rudersdal – vedtaget på generalforsamlingen 2021
KB= Kommunal Baggrundsgruppe
ÅB= Åbent Bestyrelsesmøde

Torsdag den 9. dec.2021, KB og ÅB
kl.19-22, (møde for alle medlemmer,
evaluering valgkamp)
Mødelokale 1,1 Mantziusgården Kort siden sidst V/Christoffer,
Evaluering Valgkamp
Nytårskur torsdag den 6. januar 2022.
kl. 18
Hos Lisette m. mad og drikke Aflyses
Tirsdag den 18. jan.2022, KB og ÅB
kl.19-22,
Kommunens administrationscenter i
Birkerød, mødelokale 1
Forberedelse KMB 26/1 22
Torsdag den 3. februar 2022
medlemsmøde
Mødelokale 1, Birkerød adm. Center Hvad skal vi arbejde på fremadrettet i KB og afdeling
Torsdag den 17. feb.2022, KB og ÅB,
kl. 19-22
Kommunens administrationscenter i
Birkerød, mødelokale 4
Forberedelse KMB 23/2 22
Generalforsamling lørdag den 26.
februar 2022, kl. 11-14
Galleriet Mantziusgården Birkerød Hermed indkaldt!