Rudersdal har brug for en grøn klimaplan

30. oktober 2017

Den globale opvarmning er en realitet – og problemet vil blive meget værre, hvis vi ikke handler sammen for at begrænse udslippet af CO2. Verdens lande lovede med Paris aftalen i 2015 at handle for at gøre netop dette! Danmark har været blandt de førende på klimaområdet med udvikling og opstilling af vindmøller til elforsyningen. Men vi kan ikke hvile på laurbærrene. Arbejdet med at løse klimaudfordringen sker også lokalt. Vi forslår derfor, at Rudersdal kommune laver en grøn klimaplan. Målet skal være, at reducere kommunens CO2 udledning med 50% frem mod år 2025. Vi kan arbejde med at spare energi ved at isolere bygningerne bedre, benytte nye energieffektive former for opvarmning og benytte de nye energibesparende LED pærer overalt – også til gadebelysningen. Vi skal gøre det lettere at cykle overalt i kommunen – herunder at prioritere supercykelstierne. Og gøre det lettere at bruge den kollektive transport. Prisen på solceller, el-biler og elcykler falder hurtigt i disse år – og disse teknologier kan derfor indgå en samlet klimaplan. Lad os inddrage borgerne i planlægningen – vi tror på, at de har mange gode forslag. For et grønt Rudersdal!

Peter Ussing
Kandidat for Enhedslisten i Rudersdal kommune

Dette er sendt som læserbrev til både Rudersdalavis og Frederiksborg Amts Avis